Đồng hồ Watchstore
Bộ lọc
Đối tượng sử dụng

5198 Đồng Hồ Nữ Chính Hãng

Casio LA670WA-7DF

Casio - Nữ LA670WA-7DF Size 30.3 × 24.6 mm

850.000₫1.136.000₫

7

Độ dầy:7.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Điện Tử
Casio LW-204-4ADF

Casio - Nữ LW-204-4ADF Size 38.9 × 35 mm

810.000₫1.081.000₫

8

Độ dầy:9.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Điện Tử
Casio LTP-V007L-7B1UDF

Casio - Nữ LTP-V007L-7B1UDF Size 31 × 22 mm

620.000₫829.000₫

1

Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-1274D-7ADF

Casio - Nữ LTP-1274D-7ADF Size 22mm

860.000₫1.150.000₫

4

Độ dầy:8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LA-20WH-4A1DF

Casio - Nữ LA-20WH-4A1DF Size 34.5 × 30.4 mm

540.000₫724.000₫

1

Độ dầy:8.6mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Điện Tử
Casio LTP-V300L-4AUDF

Casio - Nữ LTP-V300L-4AUDF Size 33.2mm

1.310.000₫1.752.000₫

6

Độ dầy:8.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LA670WEM-7DF

Casio - Nữ LA670WEM-7DF Size 30.3 × 24.6 mm

1.190.000₫1.590.000₫

4

Độ dầy:7.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Điện Tử
Casio LA670WA-1DF

Casio - Nữ LA670WA-1DF Size 30.3 × 24.6 mm

850.000₫1.136.000₫

2

Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Điện Tử
Casio LRW-200H-4B2VDF

Casio - Nữ LRW-200H-4B2VDF Size 34mm

700.000₫939.000₫

2

Độ dầy:11.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LWA-300H-7EVDF

Casio - Nữ LWA-300H-7EVDF Size 42mm

1.110.000₫1.489.000₫

3

Độ dầy:11.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LA680WA-7DF

Casio - Nữ LA680WA-7DF Size 33.5 × 28.6 mm

920.000₫1.234.000₫

5

Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Điện Tử
Casio LTP-VT01GL-7BUDF

Casio - Nữ LTP-VT01GL-7BUDF Size 34mm

870.000₫1.167.000₫

6

Độ dầy:7.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-V007L-7E1UDF

Casio - Nữ LTP-V007L-7E1UDF Size 31 × 22 mm

620.000₫829.000₫

1

Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-V001GL-9BUDF

Casio - Nữ LTP-V001GL-9BUDF Size 25mm

580.000₫784.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-V001L-1BUDF

Casio - Nữ LTP-V001L-1BUDF Size 25mm

540.000₫724.000₫

1

Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-V300L-7A2UDF

Casio - Nữ LTP-V300L-7A2UDF Size 33.2mm

1.310.000₫1.752.000₫

2

Độ dầy:8.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-E157M-7ADF

Casio - Nữ LTP-E157M-7ADF Size 32mm

1.850.000₫2.470.000₫

2

Độ dầy:8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LW-200-4BVDF

Casio - Nữ LW-200-4BVDF Size 35mm

680.000₫907.000₫

1

Độ dầy:12mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Điện Tử
Baby-G BA-110-7A1DR

Casio - Nữ BA-110-7A1DR Size 43.5mm

3.250.000₫4.343.000₫

7

Độ dầy:16mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-V007L-9BUDF

Casio - Nữ LTP-V007L-9BUDF Size 31 × 22 mm

620.000₫829.000₫

1

Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LW-204-1ADF

Casio - Nữ LW-204-1ADF Size 38.9 × 35 mm

810.000₫1.081.000₫

2

Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Điện Tử
Casio LTP-V005L-7BUDF

Casio - Nữ LTP-V005L-7BUDF Size 28.4mm

540.000₫726.000₫

5

Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-VT01GL-1BUDF

Casio - Nữ LTP-VT01GL-1BUDF Size 34mm

870.000₫1.167.000₫

4

Độ dầy:7.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-V001GL-7BUDF

Casio - Nữ LTP-V001GL-7BUDF Size 25mm

580.000₫784.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-V300L-1AUDF

Casio - Nữ LTP-V300L-1AUDF Size 33.2mm

1.310.000₫1.752.000₫

5

Độ dầy:8.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Gshock GMA-S2100-4ADR

Casio - Nữ GMA-S2100-4ADR Size 43mm

2.440.000₫3.257.000₫

2

Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:20atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-VT01GL-9BUDF

Casio - Nữ LTP-VT01GL-9BUDF Size 34mm

870.000₫1.167.000₫

2

Độ dầy:7.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio LTP-1274G-7ADF

Casio - Nữ LTP-1274G-7ADF Size 26mm

1.170.000₫1.563.000₫

2

Độ dầy:6.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Tissot T050.207.37.017.04

Tissot - Nữ T050.207.37.017.04 Size 35mm

11.800.000₫22.600.000₫

2

Độ dầy:9.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
SRWatch SL1605.1302TE

SRWatch - Nữ SL1605.1302TE Size 30mm

1.660.000₫1.850.000₫
Độ dầy:6mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Pin/Quartz

Đối với phái đẹp, chiếc đồng hồ nữ chính hãng giống như một món trang sức bộc lộ cá tính, định hình và góp phần tạo nên phong cách cũng như giá trị của bản thân. Đặc biệt trong bối cảnh ngày nay, sản phẩm này không chỉ đơn thuần là thước đo thời gian mà còn giúp chị em tự tin thể hiện niềm kiêu hãnh cùng khí chất bất phàm. Để tìm ra "tri kỷ thời gian" xứng đáng, quý khách hãy khám phá ngay 1000+ mẫu đồng hồ cực đẹp cho nữ giới đến từ vô số thương hiệu có tiếng trên thế giới đang được phân phối tại WatchStore!

Giá đồng hồ nữ chính hãng tại WatchStore

Giá đồng hồ nữ từ 330.000 - 838.850.000 đồng, đây là khoảng chi phí được WatchStore thống kê dựa trên các mẫu cụ thể đang có tại cửa hàng chúng tôi. Chi tiết giá đồng hồ nữ theo 4 dòng phổ biến như sau:

4 dòng đồng hồ nữ đang bán tại WatchStore

Sự phong phú của đồng hồ nữ không dừng lại ở kiểu dáng hay vật liệu mà còn nằm ở dòng máy vận hành. Để đảm bảo quá trình sử dụng món phụ kiện đeo tay này đạt mức độ bền bỉ và trơn tru, quý khách nên lưu tâm 4 dòng máy thường được trang bị cho đồng hồ nữ dưới đây.

1. Đồng hồ cơ/Automatic

Đồng hồ cơ hay đồng hồ Automatic là loại sản phẩm sử dụng dòng máy tự động lên dây cót khi người dùng đeo trên tay, không liên quan đến pin. Dây cót tạo ra năng lượng từ những chuyển động tự nhiên của tay nhằm giúp sản phẩm vận hành ổn định. Bởi vậy, để phụ kiện thời gian trên auto hoạt động thì bạn chỉ cần đeo liên tục khoảng 8 - 10 tiếng/ngày sẽ không cần lên dây hay thay pin.

Có 2 tính năng mà đồng hồ Automatic sở hữu gồm: lên cót thủ công Hand Winding và lên cót tự động Self-Winding. Mặc dù cấu tạo của máy cơ khá tương đồng với máy pin khi cũng sở hữu các bộ phận bánh răng, dây tóc và vòng bi nhưng sản phẩm đồng hồ Automatic vẫn được đánh giá cao vì tính tiện dụng.

Đồng hồ cơ Automatic tự lên cót

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Xem ngay các mẫu đồng hồ nữ máy cơ tại: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nu-may-automatic-co

2. Đồng hồ Eco-Drive năng lượng mặt trời

Đồng hồ Eco-Drive hay đồng hồ năng lượng mặt trời chính là tên để gọi tất cả những cỗ máy nào hoạt động nhờ ánh sáng. Với dòng máy này, mọi nguồn sáng từ tự nhiên như ánh mặt trời đến nhân tạo như ánh đèn điện đều có thể tạo thành năng lượng để sản phẩm chạy mượt mà.

Trên mặt số đồng hồ có các tấm Panel có nhiệm vụ hấp thụ ánh sáng để chuyển thành điện. Sản phẩm bao gồm một thiết bị sạc pin đóng vai trò làm nguồn trữ điện phòng trường hợp những ngày ít ánh sáng hoặc trong những nơi thiếu sáng.

Đồng hồ Eco-Drive vĩnh cửu

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Tham khảo mẫu đồng hồ nữ máy Eco-Drive tại: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nu-may-eco-drive

3. Đồng hồ điện tử

Đồng hồ điện tử là loại sản phẩm chạy bằng pin, hoạt động nhờ năng lượng điện từ nên còn được gọi với cái tên khác là Digital Watch. Nét đặc trưng để nhận biết dòng đồng hồ này là màn hình kỹ thuật số hiển thị bảng điện tử. Cấu tạo sản phẩm cực kỳ đơn giản khi chỉ có pin, bộ điều khiển, bộ phận bánh răng và quận đồng.

Đồng hồ điện tử kỹ thuật số

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Khám phá những mẫu đồng hồ nữ điện tử tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-dien-tu-nu

4. Đồng hồ Pin/Quartz

Đồng hồ Quartz hay đồng hồ pin chính là loại hoạt động nhờ sự dao động của tinh thể thạch anh trong điện trường, từ đó cung cấp năng lượng cho đồng hồ hoạt động. Dù cùng chạy bằng pin nhưng dễ nhận thấy sự khác biệt giữa đồng hồ Quartz với đồng hồ điện tử là mặt số máy Quartz hiển thị bộ 3 kim gồm giờ, phút, giây.

Đồng hồ Pin Quartz dễ dùng

Ưu điểm: 

Nhược điểm: 

Xem thêm các mẫu đồng hồ cho nữ hoạt động bằng Pin/Quartz tại: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nu-may-quartz-pin

5 thương hiệu đồng hồ nữ đẹp được yêu thích hiện nay

Với sự biến hóa không ngừng trong phong cách thẩm mỹ, nhiều thương hiệu sản xuất đồng hồ đã đem đến biết bao sản phẩm tôn lên khí chất của phái đẹp từ dịu dàng, thanh lịch, quý phái đến trẻ trung, cá tính, năng động. Để chị em không bị "nhiễu loạn" trước việc phải lựa chọn hãng Nhật Bản, Thụy Sĩ hay Mỹ, Đức, Thụy Điển thì WatchStore hân hạnh gợi ý 5 cái tên đình đám thuộc phân khúc tầm trung được đa số phái nữ ưa chuộng sau.

1. Đồng hồ Casio

Casio là một trong những thương hiệu không chỉ nổi tiếng tại Nhật Bản mà còn được rất nhiều người trên toàn thế giới ưa chuộng sử dụng. Khác với các thương hiệu đồng hồ khác, Casio không tập trung phát triển đồng hồ cơ - vốn là thế mạnh của rất nhiều thương hiệu đình đám khác. Hãng Casio đã chọn cho mình lối đi hoàn toàn khác biệt và phá cách, tập trung vào công nghệ.

Các mẫu đồng hồ máy Quartz sử dụng pin với tính chính xác cao được hãng tập trung đẩy mạnh đa dạng mẫu mã và kiểu dáng khác nhau, được chia theo các dòng: đồng hồ điện tử, đồng hồ thời trang, đồng hồ cá tính. Đặc biệt trong dòng đồng hồ đeo tay, Casio là hãng tiên phong đồng hồ điện tử có khả năng tích hợp với điện thoại, điển hình ở các mẫu G-Shock & Baby-G, Sheen,...

Casio Sheen

Casio Sheen được ví như "nàng thơ" dành cho phái đẹp. Thiết kế tinh xảo với pha lê Swarovski nổi bật, đây là mẫu đồng hồ nữ cao cấp đến từ thương hiệu Casio được thiết kế phục vụ cho các cô nàng nữ tính, theo đuổi phong cách sang trọng và trang nhã. Ở dòng Sheen Casio luôn toát lên sự dịu dàng với những chi tiết được thiết kế một cách tỉ mỉ, mang tới tổng thể một mẫu đồng hồ không chỉ đẹp mà còn độ bền vượt thời gian.

Hơn nữa, khác biệt so với các dòng đồng hồ nữ thời trang hiện nay trên thị trường, Casio Sheen còn được tích hợp những công nghệ hiện đại. Ở một số mẫu cao cấp còn được trang bị tính năng kết nối không dây với điện thoại (bluetooth), khiến nó trở thành mẫu đồng hồ thông minh trong hình dáng của một chiếc dress watch sang trọng.

Đồng Hồ Nữ Chính Hãng - Ảnh 1

Casio Baby G

Là phiên bản đồng hồ thể thao dành cho nữ giới, Casio Baby G mang tới sự khỏe khoắn, năng động và mạnh mẽ. Đây là mẫu đồng hồ nữ đẹp rất phù hợp với những cô nàng cá tính, yêu thích phong cách thời trang thể thao, hay những cô nàng tomboy cool ngầu. Nhưng không vì thế là Baby G mất đi sự nữ tính.

Với những tone màu từ cổ điển: đen, trắng, đến rực rỡ, nổi bật như: cam, vàng, hồng,... sản phẩm giúp các nàng dễ dàng phối hợp với những bộ trang phục khác nhau, làm nổi bật lên cá tính và chất riêng của mình.

Đồng Hồ Nữ Chính Hãng - Ảnh 2

Casio LTP

Đây là dòng sản phẩm thuộc phân khúc bình dân của Casio. Sở hữu thiết kế basic, không quá cầu kỳ nhưng Casio LTP vẫn là một trong những dòng sản phẩm được phái đẹp vô cùng ưa chuộng. Với phân khúc giá đa dạng chỉ từ vài trăm ngàn, bạn sẽ dễ dàng tìm được một chiếc đồng hồ nữ chính hãng Casio phù hợp với phong cách và cá tính của bản thân.

Đồng Hồ Nữ Chính Hãng - Ảnh 3

Casio điện tử

Một trong những dòng đồng hồ đại diện cho tiêu chí: ĐẸP - BỀN - RẺ chính là Casio điện tử. Chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với những mẫu đồng hồ Casio điện tử truyền thống. Mang trong mình thiết kế cổ điển nhưng không kém phần trẻ trung, Casio điện tử là sự lựa chọn dành cho các cô nàng theo đuổi phong cách thời trang vintage.

Đồng Hồ Nữ Chính Hãng - Ảnh 4

Tham khảo ngay các mẫu đồng hồ nữ Casio chính hãng với mức giá cực tốt tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nu-casio-chinh-hang

2. Đồng hồ Seiko

Seiko là một trong những thương hiệu có bề dày lịch sử lâu đời nhất ở xứ sở hoa anh đào. Không chỉ nổi tiếng về kỹ thuật và độ tỉ mỉ trong từng chi tiết, đồng hồ Seiko nữ còn được biết đến với thiết kế đẹp, đáp ứng nhiều phong cách từ trang nhã, lịch thiệp, đến trẻ trung, năng động,… phù hợp với nhu cầu và sở thích của phái đẹp.

Với lịch sử hơn 130 năm phát triển, đồng hồ Seiko nói chung và đồng hồ nữ chính hãng Seiko nói riêng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm về chất lượng hoàn hảo trong từng chi tiết, bộ máy bền bỉ cũng như độ chính xác cao nhất.

Đồng Hồ Nữ Chính Hãng - Ảnh 5

Tìm hiểu thêm các mẫu đồng hồ nữ Seiko chính hãng được niêm yết nhiều mức giá tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nu-seiko-chinh-hang

3. Đồng hồ Orient

Những chiếc đồng hồ Orient cho nữ luôn mang đến sự sang trọng và tinh tế cho người sử dụng. Thừa hưởng những tinh hoa tinh túy nhất của "ông lớn" Seiko, đồng hồ Orient sở hữu bộ máy cơ khí và linh kiện chất lượng cao, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết cùng độ bền bỉ vượt thời gian.

Chú trọng vào thiết kế, vì thế, những chiếc đồng hồ nữ chính hãng Orient luôn tạo điểm nhấn nổi bật, thu hút người sử dụng. Bên cạnh đó, mức giá hợp lý, không quá cao như Seiko, đồng hồ Orient nữ luôn chiếm được cảm tình của phái đẹp.

Đồng hồ cơ nữ Orient

Orient luôn nổi tiếng với bộ máy cơ khí in-house. Chính vì lẽ đó, đồng hồ cơ nữ Orient cũng thừa hưởng được những tinh hoa đến từ thương hiệu Orient đình đám tại xứ sở hoa anh đào.

Các mẫu đồng hồ Orient nữ lộ cơ mang tới sự quyến rũ và nét đẹp riêng, rất độc đáo cho phái đẹp. Nhờ thiết kế sang trọng và cao cấp, đây là dòng đồng hồ yêu thích của các quý cô, quý bà, doanh nhân thành đạt.

Đồng Hồ Nữ Chính Hãng - Ảnh 6

Orient Sun and Moon

Là một trong các dòng sản phẩm hướng tới khách hàng cao cấp, bộ sưu tập Sun and Moon đã rất thành công khi chinh phục trái tim nam giới. Cũng chính vì lẽ đó, không hề khó hiểu khi dòng Orient Sun and Moon nữ được phái đẹp vô cùng yêu thích.

Thiết kế sang trọng, tinh xảo, kết hợp cùng việc sử dụng chất liệu cao cấp, tính năng Sun and Moon độc đáo, bộ máy pin quartz với độ chính xác cao, bộ sưu tập Sun and Moon nữ mang tới sự cổ điển nhưng lịch thiệp dành cho nữ giới.

Chiêm ngưỡng các phiên bản đồng hồ Orient nữ chính hãng có giá tốt tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nu-orient-chinh-hang

4. Đồng hồ Citizen

Citizen - hãng đồng hồ lớn thứ 2 Nhật Bản và có giá trị thương hiệu lớn thứ 6 thế giới. Không quá nổi bật về tính năng, nhưng những chiếc đồng hồ Citizen lại rất được người dùng ưa chuộng bởi mẫu mã đẹp, giá thành rẻ và được nhà sản xuất rất chú trọng trong từng chi tiết.

Thiết kế sang trọng và hiện đại, phù hợp với đa phần thị hiếu của người dùng, đồng hồ nữ chính hãng Citizen là sự lựa chọn của đông đảo chị em văn phòng hay những người theo đuổi phong cách lịch lãm, tinh tế.

Bên cạnh đó, Citizen còn là một trong những thương hiệu hàng đầu Nhật Bản tiên phong trong việc ứng dụng năng lượng ánh sáng, điển hình với dòng sản phẩm Citizen Eco-Drive với khả năng tích hợp năng lượng từ mọi nguồn ánh sáng (kể cả ánh sáng trắng). Đây thực sự là một bước tiến lớn trong ngành sản xuất đồng hồ nói chung và tại Nhật Bản nói riêng. Điều này góp phần khẳng định tên tuổi và vị thế của Citizen trên toàn thế giới.

Đồng Hồ Nữ Chính Hãng - Ảnh 7

Xem ngay các dòng đồng hồ Citizen nữ chính hãng với nhiều phân khúc giá tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nu-citizen-chinh-hang

5. Đồng hồ Tissot

Nếu bạn là người yêu thích những chiếc đồng hồ Thụy Sỹ thì không thể bỏ qua Tissot - hãng đồng hồ nổi tiếng tại Thụy Sỹ với doanh thu khổng lồ, đứng top đầu của tập đoàn Swatch Group.

Các mẫu đồng hồ Tissot nói chung và đồng hồ nữ chính hãng Tissot nói riêng vẫn luôn là niềm mơ ước của những người đam mê đồng hồ. Với thiết kế sang trọng, đẳng cấp, pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, thanh lịch và cuốn hút, đồng hồ Tissot là sự lựa chọn của những doanh nhân thành đạt và những người yêu thích bộ máy Swiss Made chính hãng.

Chính vì thế, những chiếc đồng hồ Tissot thường có mức giá tương đối cao. Tuy nhiên, ĐẮT nhưng ĐÁNG chính là điều mà những người sở hữu đồng hồ Tissot nhận được.

Đồng Hồ Nữ Chính Hãng - Ảnh 8

Ngắm nhìn các mẫu đồng hồ nữ Tissot chính hãng được bán giá ưu đãi tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nu-tissot-chinh-hang

WatchStore - Địa chỉ mua đồng hồ nữ chính hãng uy tín

Việc "bỏ túi" một địa chỉ mua đồng hồ đáng tin như WatchStore trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi như hiện nay là điều thực sự cần thiết với mỗi khách hàng. Bởi không phải ai cũng đủ am hiểu để chọn mua sản phẩm chính hãng từ các nhà sản xuất nổi tiếng toàn cầu.

Nếu nàng còn băn khoăn về dịch vụ và chất lượng sản phẩm thì hãy đến WatchStore tận hưởng trải nghiệm thực tế cũng như khám phá những đặc quyền hấp dẫn. Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc và đưa ra giải pháp làm quý khách hài lòng nhất.

Đồng Hồ Nữ Chính Hãng - Ảnh 9

Đến với WatchStore, quý khách sẽ nhận được:

Địa chỉ các chi nhánh cửa hàng trực tiếp:

Địa chỉ các trang bán hàng trực tuyến:

Các số điện thoại tư vấn bán hàng 24/7:

Với phương châm bán hàng thật, giá ưu đãi; WatchStore cam kết cung cấp đồng hồ nữ chính hãng cho từng vị khách trên khắp mọi miền Tổ quốc!