Đồng hồ Watchstore
Loại đồng hồ
Dòng sản phẩm Constant. Tìm hiểu thương hiệu Constant

288 Đồng Hồ Frederique Constant Chính Hãng

Frederique Constant FC-303M4P6

Frederique Constant - Nam FC-303M4P6 Size 40mm

30.260.000₫35.600.000₫
Độ dầy:10mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:6atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-200MC16

Frederique Constant - Nữ FC-200MC16 Size 23mm

17.080.000₫20.100.000₫

2

Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:23mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-245N4S5

Frederique Constant - Nam FC-245N4S5 Size 37.5mm

19.550.000₫23.000.000₫
Độ dầy:5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:37.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-303M4P5

Frederique Constant - Nam FC-303M4P5 Size 38mm

30.260.000₫35.600.000₫

3

Độ dầy:10mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38mm
Kháng nước:6atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-303RMN5B4

Frederique Constant - Nam FC-303RMN5B4 Size 42mm

27.900.000₫34.100.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-303MV5B4

Frederique Constant - Nam FC-303MV5B4 Size 40mm

28.840.000₫33.930.000₫
Độ dầy:10mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-303MN5B6B

Frederique Constant - Nam FC-303MN5B6B Size 40mm

26.280.000₫30.920.000₫

1

Độ dầy:10.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-303MLG5B4

Frederique Constant - Nam FC-303MLG5B4 Size 40mm

28.840.000₫33.930.000₫
Độ dầy:10mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-718NWM4H6

Frederique Constant - Nam FC-718NWM4H6 Size 42mm

91.470.000₫107.620.000₫

3

Độ dầy:12.1mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-270EM4P5

Frederique Constant - Nam FC-270EM4P5 Size 40mm

26.690.000₫31.400.000₫
Độ dầy:10mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:6atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-303BN5B6B

Frederique Constant - Nam FC-303BN5B6B Size 40mm

26.740.000₫31.470.000₫

1

Độ dầy:10.20mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-335MC4P6B2

Frederique Constant - Nam FC-335MC4P6B2 Size 40mm

47.990.000₫56.470.000₫

1

Độ dầy:10mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:6atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-718DGWM4H4

Frederique Constant - Nam FC-718DGWM4H4 Size 42mm

93.840.000₫110.400.000₫
Độ dầy:12.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-310MC4S36

Frederique Constant - Nam FC-310MC4S36 Size 33.3mm

32.710.000₫38.490.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:33.3mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-200MC12B

Frederique Constant - Nữ FC-200MC12B Size 23.5x21mm

22.030.000₫25.920.000₫
Độ dầy:5.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:23.5x21mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-310NDHB3B4

Frederique Constant - Nữ FC-310NDHB3B4 Size 36mm

46.610.000₫54.840.000₫
Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:36mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-303SS5B6B

Frederique Constant - Nam FC-303SS5B6B Size 40mm

24.370.000₫28.680.000₫

2

Độ dầy:10.20mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-303NN5B6

Frederique Constant - Nam FC-303NN5B6 Size 40mm

25.250.000₫26.980.000₫
Độ dầy:10.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-303MN5B4

Frederique Constant - Nam FC-303MN5B4 Size 40mm

28.840.000₫33.930.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-220S5S6

Frederique Constant - Nam FC-220S5S6 Size 38.5mm

18.460.000₫21.720.000₫
Độ dầy:5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-350V5B4

Frederique Constant - Nam FC-350V5B4 Size 42mm

54.640.000₫64.290.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-200WHD1ER32B

Frederique Constant - Nữ FC-200WHD1ER32B Size 28mm

28.590.000₫33.640.000₫
Độ dầy:8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:28mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-220MPW3BD26

Frederique Constant - Nữ FC-220MPW3BD26 Size 36mm

62.220.000₫73.200.000₫
Độ dầy:5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:36mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-316MC5B9

Frederique Constant - Nam FC-316MC5B9 Size 37.5mm

91.150.000₫107.240.000₫
Độ dầy:9.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:37.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-303NN5B6B

Frederique Constant - Nam FC-303NN5B6B Size 40mm

27.070.000₫31.850.000₫
Độ dầy:10.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-306WHD3ER6B

Frederique Constant - Nữ FC-306WHD3ER6B Size 33mm

36.870.000₫43.380.000₫
Độ dầy:8.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:33mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-335MC4P5

Frederique Constant - Nam FC-335MC4P5 Size 40mm

51.170.000₫60.210.000₫

1

Độ dầy:10mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:6atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-705NR4S6

Frederique Constant - Nam FC-705NR4S6 Size 42mm

58.950.000₫69.360.000₫
Độ dầy:11mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-703V3S4

Frederique Constant - Nam FC-703V3S4 Size 38.8mm

65.410.000₫76.960.000₫
Độ dầy:11.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Frederique Constant FC-235M4S4

Frederique Constant - Nam FC-235M4S4 Size 37mm

21.150.000₫24.890.000₫
Độ dầy:6mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:37mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire

Nếu bạn đang tìm một mẫu đồng hồ đeo tay đẳng cấp, được chế tác tinh xảo, đến từ thương hiệu lớn. Thì một lựa chọn nổi bật đó là đồng hồ Frederique Constant. Hãng đồng hồ Frederique Constant là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, gây ấn tượng mạnh mẽ cho người sử dụng. Được thiết kế và gia công bởi những người thợ dày dặn kinh nghiệm, độ tinh xảo của mẫu đồng hồ này làm nhiều người muốn sở hữu.

Frederique Constant

Nếu bạn đang tìm một mẫu đồng hồ đeo tay đẳng cấp, được chế tác tinh xảo, đến từ thương hiệu lớn thì một lựa chọn nổi bật đó là đồng hồ Frederique Constant.

Frederique Constant là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, gây ấn tượng mạnh mẽ cho người sử dụng. Sản phẩm của hãng được thiết kế và gia công bởi những người thợ dày dặn kinh nghiệm. Độ tinh xảo của mẫu đồng hồ này làm nhiều người muốn sở hữu. Vậy nhưng đồng hồ Frederique Constant có nguồn gốc từ đất nước nào? Chất lượng ra sao? Mời quý vị hãy cùng WatchStore.vn đi tìm hiểu ngay sau đây.

Đôi nét về thương hiệu Frederique Constant

Frederique Constant là thương hiệu đồng hồ lớn có nguồn gốc từ đất nước Thụy Sĩ, một xứ sở của đồng hồ. Được thành lập năm 1988 bởi vợ chồng doanh nhân người Hà Lan, cái tên Frederique Constant được bắt nguồn từ tên ông bà của hai người sáng lập, đó là Frederique Schreiner (1881-1969) và Constant Stas (1880-1967).

Hiện nay thương hiệu đồng hồ Frederique Constant được phủ sóng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là thị trường Châu Âu, Châu Á,... Doanh số các sản phẩm của thương hiệu này luôn chiếm thị phần cao trên toàn thế giới. Các mẫu đồng hồ Thụy Sỹ Frederique Constant thường được những dân chơi hàng hiệu săn lùng nên sản phẩm cũng hay gặp tình trạng hết hàng, nhất là với những phiên bản giới hạn.

Những dấu ấn đáng chú ý của thương hiệu đồng hồ FC

Tại sao bạn nên chọn các mẫu đồng hồ Frederique Constant?

Để tìm hiểu về lý do tại sao lại lựa chọn đồng hồ đeo tay này thì chúng ta cần đánh giá đồng hồ Frederique Constant, cụ thể như sau:

Về thiết kế sản phẩm

Đồng hồ Frederique Constant Geneve không phải nổi tiếng ở sự cầu kỳ và kiểu cách. Mẫu đồng hồ do thương hiệu này sản xuất mang đến những thiết kế tối giản nhưng vô cùng sang trọng. Sự phối hợp các màu sắc hòa quyện với nhau một cách tinh tế. Đây là dòng sản phẩm đồng hồ có tính thẩm mỹ cao, thiết kế vô cùng ấn tượng và là món quả ý nghĩa dành tặng bản thân hoặc những người xung quanh.

Đánh giá về chất liệu chế tác

Thương hiệu đồng hồ Frederique Constant luôn ưu tiên hàng đầu sử dụng chất liệu tốt nhất trên thị trường. Phần khung viền của đồng hồ được sử dụng từ vật liệu thép không gỉ 316L cao cấp. Hơn nữa, phần mặt kính sử dụng kính sapphire có độ chống trầy xước và va đập tốt.

Bên cạnh đó, một số mẫu đồng hồ cao cấp còn được đính thêm kim cương làm tăng tính thẩm mỹ, vẻ đẹp sang trọng cho đồng hồ. Quy trình chế tác của từng chiếc đồng hồ phải tuân thủ khắt khe những tiêu chuẩn của Thụy Sĩ trước khi tung ra thị trường.

Khả năng chống nước hiệu quả

Một trong những điều mà đồng hồ Frederique Constant sở hữu đó là khả năng chống nước vượt trội. Con số lên đến 10ATM giúp cho người sử dụng có thể đi bơi, đi mưa, tắm rửa hết sức thoải mái. Sự tiện dụng này đã chiếm trọn niềm yêu mến của nhiều người hiện nay.

Đánh giá về bộ máy của Frederique Constant

Đây là một trong những bộ máy in-house được tạo ra hoàn toàn thủ công và một số bộ máy được mua từ ETA với vận hành ổn định, đảm bảo được độ chính xác trên từng sản phẩm. Trên thực tế bộ máy của mẫu đồng hồ Frederique Constant luôn được đánh giá cao, khả năng sai số thấp, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Trên đây là những đánh giá khách quan về Frederique Constant đồng hồ. Chắc chắn với những đặc điểm ấn tượng vừa nêu thì mẫu đồng hồ đeo tay này xứng đáng là món phụ kiện thời trang mà bạn không thể thiếu.

Điểm danh những bộ sưu tập nổi bật của đồng hồ Frederique Constant

Frederique Constant Manufacture

Bộ sưu tập Manufacture với thiết kế mang hơi hướng cổ điển vô cùng thu hút, toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp cho người sử dụng. Từng chi tiết được các nghệ nhân chế tác gia công vô cùng tỉ mỉ, chỉn chu. Đặc biệt, quá trình lắp ráp hoàn toàn thủ công bằng tay khiến cho những món phụ kiện đeo tay này không chỉ là mẫu đồng hồ bình thường, mà đó còn là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đúng nghĩa.

Slimeline Frederique Constant

Bộ sưu tập Slimeline với thiết kế tối giản nhưng toát lên vẻ tinh tế, sang trọng cho người sử dụng. Bên cạnh đó, thiết kế mỏng, nhẹ mang tới sự thoải mái và tiện lợi cho người đeo. Mẫu đồng hồ này thuộc phân khúc tầm trung và được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng.

Horological Smartwatch

Dòng đồng hồ Smartwatch ứng dụng công nghệ Motion X mang tới một chiếc đồng hồ thông minh, cho phép người dùng theo dõi, quản lý và kiểm soát các hoạt động của cơ thể như tính năng đo nhịp tim, đo giấc ngủ,... Từ đó, người dùng có thể điều chỉnh hoạt động và tăng cường thể trạng tốt hơn.

Bạn có thể kết nối đồng hồ Horological Smartwatch với điện thoại thông qua ứng dụng được cài đặt có sẵn trên cả hệ điều hành iOS và Android.

Frederique Constant Runabout

Đây là bộ sưu tập phiên bản giới hạn của hãng được lấy cảm hứng từ chiếc du thuyền Runabout rất nổi tiếng ở thập niên 90.

Mẫu đồng hồ nổi bật khi sở hữu đường nét rất mềm mại, mặt số họa tiết vân guilloche tinh xảo, mang tới hình thức rất bắt mắt và cuốn hút.

Dòng đồng hồ này còn sử dụng bộ máy cơ tự động FC-393 với 25 chân kính, tần số dao động 28.800vph/giờ, thời gian tích cót trung bình 42 - 46 tiếng.

Frederique Constant Vintage Rally

FC Vintage Rally được thiết kế theo phong cách cổ điển, mặt số lấy cảm hứng từ bảng đồng hồ của các mẫu xe đua Healey của Anh, mệnh danh là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các tín đồ thể thao, đam mê các cuộc đua tốc độ cao.

Họa tiết Guilloche Clous De Paris kinh điển được ứng dụng một cách khéo léo càng làm gia tăng thêm tính nghệ thuật và sự cuốn hút khó cưỡng với người nhìn. Cỗ máy bấm giờ thể thao chronograph mang tới sự khỏe khoắn, mạnh mẽ và đầy nam tính cho người sử dụng.

Moonphase Frederique Constant

Bộ sưu tập này sở hữu tính năng hiển thị lịch tuần trăng vô cùng độc đáo và ấn tượng, đem tới một chiếc đồng hồ không chỉ có giá trị về nghệ thuật mà còn là phụ kiện thời trang đầy tinh tế và đầy thu hút.

Giá đồng hồ Frederique Constant trên thị trường có đắt không?

Hiện nay trên thị trường thì giá đồng hồ Frederique Constant khá cao, nhưng đổi lại người tiêu dùng lại nhận được một mẫu đồng hồ vô cùng hoàn hảo. Từ thiết kế sang trọng, bộ máy bền bỉ, khả năng chống nước vượt trội, được chế tác từ vật liệu cao cấp, tất cả đã làm nên thương hiệu đồng hồ Frederique Constant.

Các mẫu đồng hồ Frederique Constant nữđồng hồ Frederique Constant nam có mức giá trung bình từ 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng, tùy vào độ tinh xảo của đồng hồ. Đặc biệt là những phiên bản giới hạn sẽ có mức giá cao hơn đến vài trăm triệu đồng. So với thị trường Việt Nam thì đây là dòng sản phẩm khá đắt nhưng chất lượng là điều không thể chối cãi.

Nếu quý khách cần tham khảo thêm về giá của sản phẩm đeo tay đến từ thương hiệu này thì WatchStore cung cấp thông tin tham khảo cụ thể như sau.

Lý do nên chọn mua đồng hồ FREDERIQUE CONSTANT chính hãng tại WatchStore

Địa chỉ mua đồng hồ Frederique Constant chính hãng

Hiện nay, để tìm một địa chỉ mua đồng hồ đeo tay không hề khó. Nhưng để xác định được một cơ sở cung cấp đồng hồ Frederique Constant chính hãng thì không hề nhiều. Để khách hàng không phải mất công tìm kiếm quá lâu, chúng tôi xin giới thiệu địa chỉ mua bán đồng hồ Frederique Constant đảm bảo chất lượng là WatchStore.

Tại đây, bạn sẽ tìm được một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Thụy Sĩ với đa dạng về kiểu dáng, có cho cả nam lẫn nữ và được thỏa sức lựa chọn sản phẩm để khẳng định đẳng cấp của bản thân.

WatchStore cam kết đầy đủ chế độ bảo hành, hậu mãi trên từng mẫu đồng hồ. Đặc biệt với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm; chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được một sản phẩm đồng hồ đeo tay ưng ý nhất.

Các chi nhánh WatchStore bán đồng hồ Frederique Constant chính hãng trên toàn quốc:

Các kênh bán hàng online:

Số điện thoại hỗ trợ 24/7:

Đánh giá của khách hàng khi mua đồng hồ tại WatchStore:

https://www.watchstore.vn/reviews 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để nhanh chóng nhận được sự tư vấn về sản phẩm.

Website chính thức Frederique Constant

Official Website Frederique Constant: https://frederiqueconstant.com/ 

Nguồn tham khảo: