Đồng hồ Watchstore
Dòng sản phẩm Tissot. Tìm hiểu thương hiệu Tissot

574 Đồng Hồ Tissot Chính Hãng

Tissot T086.408.22.036.00

Tissot - Nam T086.408.22.036.00 Size 41mm

13.600.000₫19.000.000₫

5

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T050.207.37.017.04

Tissot - Nữ T050.207.37.017.04 Size 35mm

11.800.000₫22.600.000₫

2

Độ dầy:9.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T035.407.36.051.01

Tissot - Nam T035.407.36.051.01 Size 39mm

9.850.000₫18.000.000₫

3

Độ dầy:10.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T050.207.17.117.05

Tissot - Nữ T050.207.17.117.05 Size 35mm

9.900.000₫15.000.000₫

2

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T086.407.22.261.00

Tissot - Nam T086.407.22.261.00 Size 41mm

8.900.000₫12.000.000₫

5

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T006.407.36.263.00

Tissot - Nam T006.407.36.263.00 Size 39.3mm

14.500.000₫21.000.000₫

3

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T086.407.16.031.00

Tissot - Nam T086.407.16.031.00 Size 41mm

8.900.000₫12.000.000₫

7

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T086.407.11.061.00

Tissot - Nam T086.407.11.061.00 Size 41mm

8.900.000₫14.500.000₫

3

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T137.407.11.041.00

Tissot - Nam T137.407.11.041.00 Size 40mm

15.600.000₫20.610.000₫

3

Độ dầy:10.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T050.207.11.117.05

Tissot - Nữ T050.207.11.117.05 Size 35mm

9.900.000₫16.500.000₫

4

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T006.407.22.036.00

Tissot - Nam T006.407.22.036.00 Size 39.3mm

16.950.000₫25.550.000₫

3

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T137.407.16.041.00

Tissot - Nam T137.407.16.041.00 Size 40mm

14.500.000₫19.580.000₫

3

Độ dầy:10.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T099.429.11.038.00

Tissot - Nam T099.429.11.038.00 Size 42mm

13.000.000₫23.000.000₫

3

Độ dầy:12.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T108.408.33.037.00

Tissot - Nam T108.408.33.037.00 Size 40.5mm

12.500.000₫21.500.000₫

2

Độ dầy:10.1mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T006.407.16.033.00

Tissot - Nam T006.407.16.033.00 Size 39.3mm

12.500.000₫17.500.000₫

2

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T006.407.22.033.00

Tissot - Nam T006.407.22.033.00 Size 39.3mm

14.900.000₫22.750.000₫

2

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T035.407.11.031.01

Tissot - Nam T035.407.11.031.01 Size 39mm

8.500.000₫14.500.000₫

5

Độ dầy:10.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T006.407.36.033.00

Tissot - Nam T006.407.36.033.00 Size 39.3mm

15.750.000₫21.000.000₫

2

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T006.407.36.053.00

Tissot - Nam T006.407.36.053.00 Size 39.3mm

12.500.000₫18.830.000₫

1

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T065.930.22.031.00

Tissot - Nam T065.930.22.031.00 Size 39mm

7.900.000₫12.000.000₫
Độ dầy:9.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T108.208.22.117.01

Tissot - Nữ T108.208.22.117.01 Size 32mm

9.900.000₫20.000.000₫
Độ dầy:9.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T137.407.21.031.00

Tissot - Nam T137.407.21.031.00 Size 40mm

14.950.000₫21.480.000₫

1

Độ dầy:10.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T006.428.22.038.01

Tissot - Nam T006.428.22.038.01 Size 39.3mm

11.500.000₫28.350.000₫

4

Độ dầy:11.6mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T050.207.11.011.04

Tissot - Nữ T050.207.11.011.04 Size 35mm

9.900.000₫17.500.000₫

2

Độ dầy:9.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T099.407.22.038.01

Tissot - Nam T099.407.22.038.01 Size 42mm

11.500.000₫25.500.000₫

1

Độ dầy:11.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T063.409.36.018.00

Tissot - Nam T063.409.36.018.00 Size 39mm

5.400.000₫10.980.000₫

1

Độ dầy:5.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Pin/Quartz
Tissot T006.407.11.033.00

Tissot - Nam T006.407.11.033.00 Size 39.3mm

15.400.000₫19.250.000₫

4

Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T137.407.11.051.00

Tissot - Nam T137.407.11.051.00 Size 40mm

15.600.000₫20.610.000₫

1

Độ dầy:10.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T115.407.17.041.00

Tissot - Nam T115.407.17.041.00 Size 45mm

18.740.000₫20.830.000₫

4

Độ dầy:12.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T137.407.11.091.00

Tissot - Nam T137.407.11.091.00 Size 40mm

15.600.000₫20.610.000₫

1

Độ dầy:10.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic

Đồng hồ TISSOT 1853 cổ điển, sang trọng làm toát lên phong thái tinh tế, thanh lịch cho bất kể người dùng nam, nữ. Tìm hiểu ngay toàn bộ lý do khiến những mẫu đồng hồ Thụy Sĩ này phù hợp để đeo trong mọi sự kiện và dễ phối với mọi bộ trang phục.

Tissot

Giá đồng hồ Tissot 1853 chính hãng tại WatchStore

Giá đồng hồ TISSOT 1853 chính hãng tại WatchStore khoảng 3.600.000 - 76.500.000 VNĐ, trong đó giá đồng hồ Tissot nữ từ 3.600.000 - 25.980.000 VNĐ, giá đồng hồ Tissot nam ở mức 3.600.000 - 76.500.000 VNĐ. Mức giá từng loại sản phẩm Tissot cụ thể như sau:

Các dòng đồng hồ Tissot bán tại WatchStore

TISSOT sản xuất 2 loại đồng hồ chính là TISSOT 1853 Automatic và TISSOT điện tử. Tùy vào mục đích sử dụng và sở thích cá nhân mà bạn có thể chọn loại máy ưng ý. Nhìn chung cả hai loại đồng hồ TISSOT đều có thiết kế khá trung tính, phù hợp với cả nam và nữ trong nhiều nhóm tuổi khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm những chiếc Tissot hợp phong cách cá nhân của mình thì có thể tham khảo các bộ sưu tập sau.

Tissot PRX

Dòng Tissot PRX ra đời lần đầu năm 1978 đón đầu xu hướng đồng hồ thể thao có dây đeo tay kim loại thanh lịch, nhưng ở mức giá tầm trung; lý tưởng cho người đam mê vẻ mạnh mẽ, lịch lãm. Thiết kế của các sản phẩm này pha trộn vẻ năng động với chút phong cách cổ điển của thập niên 80. Bộ sưu tập Tissot PRX bao gồm các phiên bản máy pin, máy cơ cùng với đa dạng các model màu mặt số và dây đeo khác nhau để bạn lựa chọn.

Tissot PRX

Các đặc điểm chính của Tissot PRX:

Giá các sản phẩm Tissot PRX:

Tissot Seastar

Bộ sưu tập Seastar ra mắt lần đầu năm 2003 là dòng đồng hồ lặn của Tissot với nhiều màu sắc, kích cỡ và loại dây đeo tùy chọn; phù hợp với người dùng đam mê mạo hiểm hoặc khám phá đại dương. Những sản phẩm này có tất cả các thông số kỹ thuật mà bạn mong đợi như khả năng chống nước tối thiểu 300m, vành bezel xoay một chiều, các bộ phận phát quang siêu sáng. 

Tissot Seastar

Các đặc điểm chính của Tissot Seastar:

Giá các sản phẩm Tissot Seastar:

Tissot Sideral

Ở dòng Tissot Sideral ra mắt lần đầu năm 1971, nhà sản xuất Tissot được đánh giá là thương hiệu dẫn đầu về việc chế tác sử dụng vật liệu nhựa, carbon và sợi thủy tinh. Tissot Sideral cực kỳ phù hợp để người dùng thể hiện cá tính độc đáo và khác biệt với đám đông. Các sản phẩm Sideral phiên bản mới có tuổi thọ siêu bền với chất liệu chủ yếu là carbon được dùng làm bộ chuyển động cơ bên trong.

Tissot Sideral

Các đặc điểm chính của Tissot Sideral:

Giá các sản phẩm Tissot Sideral:

Tissot Gentleman

Các mẫu đồng hồ Tissot Gentleman ra mắt lần đầu năm 2018 là phụ kiện đeo tay thanh lịch để chủ sở hữu sử dụng hàng ngày. Bạn có để đeo sản phẩm một cách tiện lợi khi chọn bộ chuyển động Quartz hoặc Automatic Powermatic 80. Dòng Gentleman này đều có thiết kế kích cỡ vỏ 40mm và khả năng chống nước ở độ sâu 100m.

Tissot Gentleman

Các đặc điểm chính của Tissot Gentleman:

Giá các sản phẩm Tissot Gentleman:

Tissot Classic

Dòng Tissot Classic được ra mắt lần đầu năm 1853 bao gồm các thiết kế vượt thời gian dành cho những không gian sang trọng. Những model này cũng vô cùng lý tưởng với người dùng yêu thích phong cách thời thượng, cổ điển. Một số bộ sưu tập nổi bật thuộc dòng Classic có thể kể đến như Carson, Le Locle, Tradition,...

Tissot Classic

Các đặc điểm chính của Tissot Classic:

Giá các sản phẩm Tissot Classic:

Tissot PRS 516

Tissot PRS 516 được ra mắt lần đầu năm 2015 lấy cảm hứng từ những thiết kế đồng hồ thể thao đua xe phổ biến vào những năm 1960. Dòng PRS hiện tại bao gồm ba mẫu: PRS 516 Powermatic 80, PRS 516 Chronograph và PRS 516 Automation Chronograph. Đây là dòng sản phẩm thích hợp cho những người đam mê thể thao và khám phá.

Tissot PRS 516

Các đặc điểm chính của Tissot PRS 516:

Giá các sản phẩm Tissot PRS 516:

Tissot Heritage

Lần đầu tiên dòng Tissot Heritage được ra mắt thị trường là vào năm 1953 với sự cải tiến đáng kể đến từ các bộ máy ETA 2836 - 2, ETA 2894 - 2,… Đặc biệt những cỗ máy cơ của sản phẩm được chứng nhận Chronometer bởi COSC, đảm bảo độ chính xác cao. Sản phẩm là phụ kiện hoàn hảo cho những người thích vẻ đẹp hoài cổ, lịch lãm.

Tissot Heritage

Các đặc điểm chính của Tissot Heritage:

Giá các sản phẩm Tissot Heritage:

Tissot T-Touch

Những mẫu Tissot T-Touch được giới thiệu lần đầu năm 1999 gây ấn tượng cho người dùng bởi công nghệ cảm ứng tiên tiến. Với nhiều chức năng hữu ích, các sản phẩm này vô cùng phù hợp để bạn dùng trong các chuyến phiêu lưu ngoài trời. Nhìn chung, Tissot T-Touch là gợi ý đáng tham khảo cho người mê công nghệ hoặc thích phụ kiện cá tính, đa dụng.

Tissot T-Touch

Các đặc điểm chính của Tissot T-Touch:

Giá các sản phẩm Tissot T-Touch:

Tissot Chrono XL

Tissot Chrono XL ra đời lần đầu năm 2019 là mẫu phụ kiện lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ thể thao nhưng vẫn thanh lịch. Những model này được lấy cảm hứng từ các thiết kế cổ điển pha chút hiện đại, có thể dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách thời trang từ công sở đến thể thao, vui chơi.

Tissot Chrono XL

Các đặc điểm chính của Tissot Chrono XL:

Giá các sản phẩm Tissot Chrono XL:

Tissot Supersport

Dòng Tissot Supersport bao gồm 2 bộ sưu tập đồng hồ Supersport Chrono hiện đại và Supersport Gent cổ điển. Sản phẩm có thiết kế tinh tế, thanh lịch, mạnh mẽ tích hợp công nghệ chế tác Thụy Sĩ với mức giá phải chăng là gợi ý tuyệt vời cho người ưa thích phong cách thể thao và thời thượng.

Tissot Supersport

Các đặc điểm chính của Tissot Supersport:

Giá các sản phẩm Tissot Supersport:

WatchStore gợi ý cách chọn đồng hồ Tissot phù hợp

Quá trình quý khách chọn đồng hồ Tissot hợp sở thích và nhu cầu của bản thân sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng hơn khi nắm được 7 tiêu chí sau. Dưới đây là thông tin cụ thể do WatchStore tổng hợp về từng tiêu chí rất hữu ích để bạn tham khảo.

Mục đích sử dụng

Xét theo mục đích sử dụng, khách hàng có thể đeo phụ kiện Tissot trong các sự kiện hay hoạt động như:

Tính năng

Tùy vào nhu cầu sử dụng các tính năng cơ bản hay nâng cao của đồng hồ Tissot, quý khách có thể xem xét dựa theo gợi ý sau:

Kiểu dáng

Để chọn kiểu dáng thiết kế đồng hồ Tissot phù hợp với phong cách thời trang và khí chất cá nhân thì quý khách có thể lưu tâm thông tin dưới đây:

Chất liệu

Dựa trên những ưu điểm của từng chất liệu dây đeo, quý khách có thể chọn được sản phẩm Tissot như ý muốn:

Kích thước

Khách hàng có thể chọn các phụ kiện Tissot có đường kính mặt số vừa với chu vi cổ tay như sau:

Giá cả

Quý khách có thể cân nhắc những sản phẩm Tissot theo từng mức giá để phù hợp với ngân sách như sau:

Phong thủy

Quý khách muốn chọn đồng hồ Tissot hợp mệnh và giúp mọi việc trong cuộc sống hanh thông thì có thể xem xét màu mặt sản phẩm theo gợi ý sau:

Tại sao nên mua đồng hồ Tissot chính hãng tại WatchStore?

Đồng hồ Tissot Thụy Sĩ được nhà sản xuất chăm chút tỉ mỉ để làm nên vẻ đẹp vượt thời gian. Bạn sẽ nhận thấy ngay sự khác biệt nếu đem so sánh TISSOT với những dòng đồng hồ cùng phân khúc. Đặc biệt là hầu hết khách hàng đều bị thuyết phục và chọn mua đồng hồ Tissot tại WatchStore bởi 7 lý do chính sau:

watchstore bán giá tốt

Ưu đãi và hậu mãi cho khách hàng mua Tissot tại WatchStore

Khách hàng sẽ được hưởng rất nhiều chương trình ưu đãi và hậu mãi của WatchStore trong suốt quá trình trước, trong và sau khi mua hàng. Vì thế, quý khách có thể an tâm về chất lượng đồng hồ Tissot tại WatchStore được đảm bảo chính hãng 100% và có độ uy tín hơn so với ở các địa chỉ khác.

Các chính sách ưu đãi của WatchStore khi khách hàng mua đồng hồ Tissot gồm:

Các chính sách hậu mãi của WatchStore dành cho khách hàng gồm:

Địa chỉ WatchStore bán đồng hồ Tissot chính hãng

Để mua đồng hồ Tissot chính hãng, được đảm bảo quyền lợi và hợp ý bản thân nhất thì quý khách có thể liên hệ WatchStore theo những địa chỉ và số điện thoại dưới đây:

Các cửa hàng WatchStore bán đồng hồ Tissot chính hãng:

watchstore nhiều chính sách ưu đãi

Các trang bán hàng online:

Hotline hỗ trợ 24/7:

Đánh giá của khách hàng khi mua đồng hồ tại WatchStore:

https://www.watchstore.vn/reviews

Tìm hiểu thêm về thương hiệu đồng hồ Tissot

Trong suốt hành trình phát triển, TISSOT đã trở thành một trong những thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ nổi tiếng toàn cầu. Hãng này chuyên tập trung vào phân khúc đồng hồ chất lượng tốt, mẫu mã hợp thời nhưng giá cả không quá cao.

Lịch sử thương hiệu Tissot

Tissot có lịch sử hình thành và phát triển vô cùng ấn tượng khi trở thành một trong các thương hiệu tiên phong trong một ngành công nghiệp đồng hồ. Từ những ngày đầu thành lập đến hiện tại, hãng luôn cố gắng vượt qua các ranh giới và liên tục đổi mới với một loạt sản phẩm.

đồng hồ tissot của nước nào

Các mốc thời gian cụ thể, đáng nhớ của thương hiệu này như sau:

Đại sứ thương hiệu Tissot

Tissot hợp tác với nhiều người nổi tiếng ở đa dạng lĩnh vực từ thể thao đến giới giải trí và bổ nhiệm họ trở thành đại sứ thương hiệu của mình, có thể kể đến như:

Website chính thức

Official Website TISSOT: https://www.tissotwatches.com

WatchStore cam kết tất cả sản phẩm TISSOT đều đảm bảo chính hãng, mới 100%, fullbox, đầy đủ phụ kiện kèm theo từ nhà sản xuất. Khách hàng mua đồng hồ TISSOT sẽ được hưởng mức giá cực kỳ ưu đãi cùng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, miễn phí lỗi 1 đổi 1 và miễn phí vận chuyển toàn quốc.

Nguồn tham khảo: