Đồng hồ Watchstore
Bộ lọc
Đối tượng sử dụng

2706 Đồng Hồ Thụy Sỹ Chính Hãng

Tissot T086.408.22.036.00

Tissot - Nam T086.408.22.036.00 Size 41mm

13.600.000₫19.000.000₫

5

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T050.207.37.017.04

Tissot - Nữ T050.207.37.017.04 Size 35mm

11.800.000₫22.600.000₫

2

Độ dầy:9.4mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Thép không gỉ mạ vàng PVD
Dòng máy:Cơ/Automatic
Calvin Klein K4E2N616

Calvin Klein - Nữ K4E2N616 Size 30mm

2.990.000₫7.790.000₫
Độ dầy:8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Chất liệu vỏ:Thép không gỉ mạ vàng PVD
Dòng máy:Pin/Quartz
Tissot T035.407.36.051.01

Tissot - Nam T035.407.36.051.01 Size 39mm

9.850.000₫18.000.000₫

3

Độ dầy:10.8mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Thép không gỉ mạ vàng PVD
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T050.207.17.117.05

Tissot - Nữ T050.207.17.117.05 Size 35mm

9.900.000₫15.000.000₫

2

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T086.407.22.261.00

Tissot - Nam T086.407.22.261.00 Size 41mm

8.900.000₫12.000.000₫

5

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T006.407.36.263.00

Tissot - Nam T006.407.36.263.00 Size 39.3mm

14.500.000₫21.000.000₫

3

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Thép không gỉ mạ vàng PVD
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T086.407.16.031.00

Tissot - Nam T086.407.16.031.00 Size 41mm

8.900.000₫12.000.000₫

7

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T086.407.11.061.00

Tissot - Nam T086.407.11.061.00 Size 41mm

8.900.000₫14.500.000₫

3

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T137.407.11.041.00

Tissot - Nam T137.407.11.041.00 Size 40mm

15.600.000₫20.610.000₫

3

Độ dầy:10.9mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T050.207.11.117.05

Tissot - Nữ T050.207.11.117.05 Size 35mm

9.900.000₫16.500.000₫

4

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T006.407.22.036.00

Tissot - Nam T006.407.22.036.00 Size 39.3mm

16.950.000₫25.550.000₫

3

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T137.407.16.041.00

Tissot - Nam T137.407.16.041.00 Size 40mm

14.500.000₫19.580.000₫

3

Độ dầy:10.9mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T099.429.11.038.00

Tissot - Nam T099.429.11.038.00 Size 42mm

13.000.000₫23.000.000₫

3

Độ dầy:12.5mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T108.408.33.037.00

Tissot - Nam T108.408.33.037.00 Size 40.5mm

12.500.000₫21.500.000₫

2

Độ dầy:10.1mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Thép không gỉ mạ vàng PVD
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T006.407.16.033.00

Tissot - Nam T006.407.16.033.00 Size 39.3mm

12.500.000₫17.500.000₫

2

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T006.407.22.033.00

Tissot - Nam T006.407.22.033.00 Size 39.3mm

14.900.000₫22.750.000₫

2

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Powermatic 80
Tissot T035.407.11.031.01

Tissot - Nam T035.407.11.031.01 Size 39mm

8.500.000₫14.500.000₫

5

Độ dầy:10.9mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T006.407.36.033.00

Tissot - Nam T006.407.36.033.00 Size 39.3mm

15.750.000₫21.000.000₫

2

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Thép không gỉ mạ vàng PVD
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T006.407.36.053.00

Tissot - Nam T006.407.36.053.00 Size 39.3mm

12.500.000₫18.830.000₫

1

Độ dầy:9.8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Thép không gỉ mạ vàng PVD
Dòng máy:Cơ/Automatic
Calvin Klein K8G23626

Calvin Klein - Nữ K8G23626 Size 28mm

2.820.000₫4.150.000₫

1

Độ dầy:6.4mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Pin/Quartz
Tissot T065.930.22.031.00

Tissot - Nam T065.930.22.031.00 Size 39mm

7.900.000₫12.000.000₫
Độ dầy:9.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T108.208.22.117.01

Tissot - Nữ T108.208.22.117.01 Size 32mm

9.900.000₫20.000.000₫
Độ dầy:9.4mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Powermatic 80
Calvin Klein K3M51T5N

Calvin Klein - Nam K3M51T5N Size 40mm

2.750.000₫6.700.000₫

1

Độ dầy:7mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Pin/Quartz
Tissot T137.407.21.031.00

Tissot - Nam T137.407.21.031.00 Size 40mm

14.950.000₫21.480.000₫

1

Độ dầy:10.9mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Calvin Klein K4E2N61Y

Calvin Klein - Nữ K4E2N61Y Size 30mm

2.850.000₫6.900.000₫
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Pin/Quartz
Calvin Klein K3M52T5N

Calvin Klein - Nữ K3M52T5N Size 35mm

3.060.000₫4.500.000₫

1

Độ dầy:7mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Pin/Quartz
Tissot T006.428.22.038.01

Tissot - Nam T006.428.22.038.01 Size 39.3mm

11.500.000₫28.350.000₫

4

Độ dầy:11.6mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T050.207.11.011.04

Tissot - Nữ T050.207.11.011.04 Size 35mm

9.900.000₫17.500.000₫

2

Độ dầy:9.4mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Cơ/Automatic
Tissot T099.407.22.038.01

Tissot - Nam T099.407.22.038.01 Size 42mm

11.500.000₫25.500.000₫

1

Độ dầy:11.2mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Dòng máy:Powermatic 80

Đồng hồ Thụy Sỹ chất lượng đẳng cấp châu Âu giúp nâng tầm khí chất thanh lịch, sang trọng cho chủ sở hữu. Khám phá ngay những bộ máy bền bỉ với thiết kế tinh tế, đảm bảo chính hãng tại WatchStore.

Đồng hồ Thụy Sỹ

Giá đồng hồ Thụy Sỹ chính hãng tại WatchStore

Hiện nay, đồng hồ Thụy Sỹ chính hãng tại WatchStore có giá bán từ 1.800.000 - 920.000.000 đồng. Trong đó, giá đồng hồ nam Thụy Sĩ từ 1.870.000 - 848.570.000 đồng và giá đồng hồ nữ Thụy Sỹ từ 1.800.000 - 126.870.000 đồng. 

Chi tiết giá từng dòng sản phẩm Thụy Sĩ như sau:

ảnh chụp cửa hàng 97 Trần Đại Nghĩa

Các thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ đang bán tại WatchStore

Hiện tại ở WatchStore đang có 2 phân khúc sản phẩm đến từ thương hiệu Thụy Sĩ phù hợp với hầu hết các đối tượng khách hàng. Dù quý khách chọn cỗ máy Thụy Sĩ trong tầm giá nào thì WatchStore đều đảm bảo chất lượng sản phẩm đẹp, bền, hài hòa với phong cách và khí chất cá nhân.

Phân khúc đồng hồ Thụy Sỹ giá rẻ, tầm trung

Phân khúc đồng hồ Thụy Sỹ cao cấp

Tại sao nên mua đồng hồ Thụy Sỹ tại WatchStore

Để trả lời câu hỏi "Tại sao nên mua đồng hồ Thụy Sĩ?" ở WatchStore, có thể kể đến 8 nguyên nhân chính sau:

watchstore nhiều chính sách ưu đãi

Ưu đãi và hậu mãi khi mua đồng hồ Thụy Sỹ ở WatchStore

WatchStore đảm bảo rằng quý khách mua hàng tại hệ thống của chúng tôi sẽ được hưởng nhiều quyền lợi về ưu đãi và hậu mãi. Nhờ mức độ uy tín cao so với các đơn vị khác trên thị trường, WatchStore chiếm trọn tình cảm ưu ái của các khách hàng gần xa.

Các chính sách ưu đãi tại WatchStore dành cho khách hàng:

chính sách bảo hành watchstore

Các chính sách hậu mãi tại WatchStore dành cho khách hàng:

Địa chỉ WatchStore bán đồng hồ Thụy Sỹ chính hãng

Đồng hồ Thụy Sỹ là một thương hiệu đã quá nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam các thì việc làm giả và làm nhái khá là tràn lan trên thị trường. Chính vì thế khách hàng luôn mong muốn tìm được một địa chỉ uy tín. Và WatchStore.vn ra đời nhằm giúp khách hàng có được một địa chỉ uy tín.

Ở WatchStore, các mẫu đồng hồ Thụy Sỹ chính hãng vô cùng phong phú về chủng loại và thiết kế. Các sản phẩm đảm bảo hàng chính hãng, chất lượng tốt, mức giá cạnh tranh trên thị trường.

Hệ thống cửa hàng

watchstore bán giá đồng hồ cạnh tranh

Các kênh bán hàng online

Số điện thoại

Quý khách hàng hãy đến ngay với chúng tôi để sở hữu một phụ kiện đeo tay của thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ có chất lượng tốt và mức giá ưu đãi nhất.

Tìm hiểu thêm về đặc điểm nổi bật của đồng hồ Thụy Sỹ

Được chế tác từ những vật liệu quý

Sở dĩ đồng hồ đến từ Thụy Sỹ có giá thành tương đối cao đó là bởi được chế tạo từ những vật liệu quý. Với khả năng chịu va đập tốt, bền bỉ chống trầy xước của đồng hồ; người sử dụng sẽ hoàn toàn an tâm về mặt chất lượng.

Các loại vật liệu quý mà đồng hồ nội địa Thụy Sỹ thường xuyên sử dụng đó là: các loại đá quý, vật liệu không gỉ, mặt kính cường lực sapphire, da cá sấu, thậm chí có thể là kim cương. Nhờ vậy các mẫu đồng hồ đeo tay này luôn đẳng cấp.

Độ chính xác tuyệt vời

Nói về đồng hồ Thụy Sỹ thì người ta thường ấn tượng với độ chính xác gần như tuyệt đối, sai số thường sẽ rất thấp trong thực tế. Hơn nữa một điều thú vị nâng tầm các mẫu đồng hồ đến từ Thụy Sỹ đó là bộ máy được làm hoàn toàn thủ công bởi những nghệ nhân có tay nghề. Nhờ vậy mà các mẫu đồng hồ này có độ hiếm và được nhiều người săn lùng trên thị trường.

Thiết kế thời thượng được giới quý tộc săn đón

Ngay từ khi ra đời các mẫu đồng hồ Thụy Sỹ chính hãng đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình bởi các thiết kế hết sức tinh tế. Ngày xưa thì chỉ có giới thượng lưu mới có thể sở hữu một mẫu đồng hồ đến từ các thương hiệu Thụy Sỹ. Đây không đơn thuần là món phụ kiện sử dụng để xem giờ. Nó còn là trang sức giúp chúng ta chứng minh được đẳng cấp và phong cách của mình với người xung quanh.

các dòng Patek Philippe