Đồng hồ Watchstore
Dòng sản phẩm Orient. Tìm hiểu thương hiệu Orient

23 Đồng Hồ Orient Phiên Bản Giới Hạn Limited Edition

Orient RA-AR0001S10B

Orient - Nam RA-AR0001S10B Size 40.8mm

9.920.000₫12.410.000₫

18

Độ dầy:11mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient SK Việt Nam RA-AA0B05R19B

Orient - Nam RA-AA0B05R19B Size 41.7mm

6.400.000₫8.000.000₫

4

Độ dầy:12.6mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient Star RE-AV0126B00B

Orient - Nam RE-AV0126B00B Size 41mm

23.690.000₫29.620.000₫
Độ dầy:12mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient Star RE-AV0116L00B Limited

Orient - Nam RE-AV0116L00B Size 41mm

19.280.000₫24.110.000₫

4

Độ dầy:12mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient Star RE-AV0B02Y00B

Orient - Nam RE-AV0B02Y00B Size 41mm

21.470.000₫26.840.000₫
Độ dầy:13.5mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Orient RA-AG0726S00B

Orient - Nữ RA-AG0726S00B Size 36mm

8.640.000₫10.800.000₫
Độ dầy:11mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Cơ/Automatic
Orient RA-AA0815L19B

Orient - Nam RA-AA0815L19B Size 41.8mm

9.360.000₫11.700.000₫
Độ dầy:12.8mm
Kháng nước:20atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient RA-AA0D04G0HB

Orient - Nam RA-AA0D04G0HB Size 43.8mm

7.910.000₫9.890.000₫
Độ dầy:14mm
Kháng nước:20atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient Star RE-AT0108L00B

Orient - Nam RE-AT0108L00B Size 43.2mm

19.280.000₫24.110.000₫

1

Độ dầy:12.2mm
Kháng nước:20atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Orient Star RE-AV0120L00B

Orient - Nam RE-AV0120L00B Size 41mm

22.720.000₫28.400.000₫
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient Star RE-AV0122L00B

Orient - Nam RE-AV0122L00B Size 41mm

22.750.000₫28.440.000₫
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient RA-AA0917B19B Limited Edition

Orient - Nam RA-AA0917B19B Size 44mm

8.720.000₫10.900.000₫
Độ dầy:13mm
Kháng nước:20atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient Star RE-ND0019L00B

Orient - Nữ RE-ND0019L00B Size 30.5mm

14.280.000₫17.860.000₫
Độ dầy:11mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient Star RE-AU0406L00B

Orient - Nam RE-AU0406L00B Size 42mm

15.510.000₫19.390.000₫
Độ dầy:11.5mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient Star RE-AT0015L00B

Orient - Nam RE-AT0015L00B Size 39.3mm

17.560.000₫21.960.000₫
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient RA-KB0005E00B

Orient - Nữ RA-KB0005E00B Size 34mm

6.440.000₫8.050.000₫
Độ dầy:8mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient Star RE-ND0017L00B

Orient - Nữ RE-ND0017L00B Size 30.5mm

14.120.000₫17.660.000₫
Độ dầy:11mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient RE-AU0005L00B

Orient - Nam RE-AU0005L00B Size 39.3mm

15.190.000₫18.990.000₫
Độ dầy:12.2mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Orient STZ00002D0

Orient - Nam STZ00002D0 Size 46mm

9.170.000₫11.470.000₫
Độ dầy:10.6mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Pin/Quartz
Orient RE-AY0121A00B

Orient - Nam RE-AY0121A00B Size 41mm

49.570.000₫61.970.000₫
Độ dầy:13.8mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient RA-AA0E01S19B

Orient - Nam RA-AA0E01S19B Size 43.5mm

10.420.000₫13.030.000₫
Độ dầy:14mm
Kháng nước:20atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Cơ/Automatic
Orient RA-AA0E04Y09B

Orient - Nam RA-AA0E04Y09B Size 43.5mm

10.420.000₫13.030.000₫
Độ dầy:14mm
Kháng nước:20atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn
Orient RA-AA0822L19B

Orient - Nam RA-AA0822L19B Size 42mm

10.460.000₫13.080.000₫
Kháng nước:20atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Phiên bản:Phiên bản giới hạn