Đồng hồ Watchstore
Bộ lọc
Đối tượng sử dụng

9980 Đồng Hồ Nam Chính Hãng

Casio AE-1200WHD-1AVDF - ảnh 1

Casio - Nam AE-1200WHD-1AVDF Size 45 x 42.1 mm

1.120.000₫1.506.000₫

32

Độ dầy:12.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-1374L-1AVDF

Casio - Nam MTP-1374L-1AVDF Size 43.5mm

1.700.000₫2.270.000₫

37

Độ dầy:10.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-VT01L-1BUDF

Casio - Nam MTP-VT01L-1BUDF Size 40mm

880.000₫1.182.000₫

5

Độ dầy:8.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio F-91W-1DG

Casio - Nam F-91W-1DG Size 38.2 × 35.2 mm

460.000₫625.000₫

2

Độ dầy:8.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-1375L-1AVDF

Casio - Nam MTP-1375L-1AVDF Size 42mm

1.700.000₫2.270.000₫

10

Độ dầy:9.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-VT01D-1BUDF

Casio - Nam MTP-VT01D-1BUDF Size 40mm

960.000₫1.283.000₫

5

Độ dầy:8.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio AE-1500WH-8BVDF

Casio - Nam AE-1500WH-8BVDF Size 51.2mm

970.000₫1.295.000₫

8

Độ dầy:15.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-1375L-7AVDF

Casio - Nam MTP-1375L-7AVDF Size 42mm

1.700.000₫2.270.000₫

16

Độ dầy:9.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-VD01L-1EVUDF

Casio - Nam MTP-VD01L-1EVUDF Size 45mm

880.000₫1.182.000₫

4

Độ dầy:10.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
G-Shock GA-2100-1A1DR

Casio - Nam GA-2100-1A1DR Size 45.4mm

2.860.000₫3.814.000₫

19

Độ dầy:11.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:20atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-1374D-1AVDF

Casio - Nam MTP-1374D-1AVDF Size 43.5mm

1.790.000₫2.394.000₫

10

Độ dầy:10.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-1384L-1AVDF

Casio - Nam MTP-1384L-1AVDF Size 41mm

1.790.000₫2.392.000₫

13

Độ dầy:10mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Orient SK RA-AA0B02R19B

Orient - Nam RA-AA0B02R19B Size 42mm

6.400.000₫8.000.000₫

19

Độ dầy:12.6mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Cơ/Automatic
Casio MTP-V004L-1AUDF

Casio - Nam MTP-V004L-1AUDF Size 41.5mm

660.000₫888.000₫

1

Độ dầy:8.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-V300L-1AUDF

Casio - Nam MTP-V300L-1AUDF Size 41.5mm

1.310.000₫1.752.000₫

4

Độ dầy:8.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-1384L-7AVDF

Casio - Nam MTP-1384L-7AVDF Size 41mm

1.790.000₫2.392.000₫

11

Độ dầy:10mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-V005D-2B5UDF

Casio - Nam MTP-V005D-2B5UDF Size 40mm

660.000₫889.000₫

1

Độ dầy:8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-VT01L-7B2UDF

Casio - Nam MTP-VT01L-7B2UDF Size 40mm

880.000₫1.182.000₫

8

Độ dầy:8.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio A168WA-1DF

Casio - Nam A168WA-1DF Size 38.6 × 36.3 mm

900.000₫1.210.000₫

1

Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio AE-1200WH-1AVDF

Casio - Nam AE-1200WH-1AVDF Size 45 × 42.1 mm

940.000₫1.259.000₫

8

Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-1375D-1AVDF

Casio - Nam MTP-1375D-1AVDF Size 42mm

1.790.000₫2.394.000₫

5

Độ dầy:9.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-1381L-7AVDF

Casio - Nam MTP-1381L-7AVDF Size 40mm

1.200.000₫1.607.000₫

11

Độ dầy:8.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio W-218H-3AVDF

Casio - Nam W-218H-3AVDF Size 44.4 × 43.2 mm

620.000₫839.000₫

3

Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio A168WGG-1BDF

Casio - Nam A168WGG-1BDF Size 38.6 × 36.3 mm

1.350.000₫1.813.000₫

2

Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Nhựa
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-V001D-7BUDF

Casio - Nam MTP-V001D-7BUDF Size 38mm

560.000₫752.000₫

1

Độ dầy:8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-1183A-7ADF

Casio - Nam MTP-1183A-7ADF Size 38.5mm

930.000₫1.251.000₫

1

Độ dầy:8.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Casio MTP-1381L-1AVDF

Casio - Nam MTP-1381L-1AVDF Size 40mm

1.200.000₫1.607.000₫

8

Độ dầy:8.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Khoáng
Dòng máy:Pin/Quartz
Orient RA-AR0001S10B

Orient - Nam RA-AR0001S10B Size 40.8mm

9.920.000₫12.410.000₫

18

Độ dầy:11mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Orient RA-AR0007S10B

Orient - Nam RA-AR0007S10B Size 41mm

9.920.000₫12.410.000₫
Độ dầy:11mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Orient RA-AR0008E10B

Orient - Nam RA-AR0008E10B Size 40.8mm

8.780.000₫10.980.000₫
Độ dầy:11mm
Xuất xứ:Đồng hồ Nhật Bản
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic

Đồng hồ nam là một trong những món phụ kiện không thể thiếu của phái mạnh. Nó không đơn thuần chỉ là những chiếc đồng hồ đeo tay chỉ để xem giờ mà còn hỗ trợ rất lớn trong việc khẳng định phong cách và cá tính của nam giới. Mỗi người đàn ông nên sở hữu ít nhất cho mình một chiếc đồng hồ. Lý do tại sao lại vậy? Mời bạn cùng tham khảo bài viết này của WatchStore!

3 lý do đàn ông nên đeo đồng hồ mỗi ngày

Thể hiện đẳng cấp và cá tính

Khác với phụ nữ có nhiều sự lựa chọn về phụ kiện thời trang thì đối với nam giới, rất ít món phụ kiện có thể khẳng định được phong cách, giá trị và cá tính của phái mạnh. Chính vì thế, đồng hồ nam đẹp luôn là lựa chọn số 1 dành cho đàn ông khi muốn tìm mua một món phụ kiện đẳng cấp và hợp mốt.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, đồng hồ là phụ kiện duy nhất mà nam giới có thể mang đi bất kỳ đâu, phối hợp được với nhiều phong cách khác nhau, cũng như thể hiện được bản sắc của người sử dụng, chứ không phải là một chiếc ví day hay một chiếc kính mắt nào. Bạn có thể tự tạo lập một bộ sưu tập đồng hồ với nhiều phong cách để sử dụng trong các sự kiện và phối hợp cùng nhiều trang phục khác nhau nhằm giúp bản thân trở nên tự tin theo cách của riêng mình.

Thành công hơn trong công việc và cuộc sống

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, đàn ông đeo đồng hồ luôn tạo ra sức hút đối với phụ nữ. Trong các cuộc phỏng vấn tìm việc hay trong các cuộc họp, một người đàn ông đeo đồng hồ sẽ dễ dàng mang lại thiện cảm và tỷ lệ trúng tuyển hay thành công trong các cuộc thương thảo sẽ cao hơn.

Bên cạnh đó, khi đàn ông đeo đồng hồ sẽ tạo ra một "ma lực" cuốn hút đối với phụ nữ. Trong mắt phụ nữ, những người đeo đồng hồ sẽ có phần thông minh hơn, thành công hơn, có năng lực và đáng tin cậy hơn so với những người không đeo đồng hồ.

Vật bất ly thân có giá trị vĩnh cửu

Nếu nói rằng chiếc đồng hồ như một "người bạn tri kỷ" với nam giới thì quả thực cũng không sai. Bởi khi chọn một chiếc đồng hồ chính hãng, đồng nghĩa với việc bạn đã lựa chọn một cỗ máy ổn định. Dù trải qua bao nhiêu năm, cỗ máy vẫn luôn hoạt động bền bỉ và là "người bạn tâm giao" về mặt thời gian với chủ nhân sở hữu.

Các thương hiệu đồng hồ nam chính hãng được ưa chuộng nhất hiện nay

Đồng hồ TISSOT

Đã là người chơi đồng hồ lâu năm thì không thể bỏ qua thương hiệu đồng hồ TISSOT nam với bề dày lịch sử hơn 150 năm. TISSOT nổi tiếng với những mẫu đồng hồ quý phái, lịch lãm, bảnh bao cho phái mạnh. Hai bộ sưu tập nổi bật của TISSOT là T-Classic mang dáng dấp cổ điển, sang trọng cho các quý ông và T-Sport tổng hợp những mẫu đồng hồ mạnh mẽ và nam tính.

Đồng hồ nam Tissot

Tham khảo ngay các phiên bản TISSOT đặc sắc tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nam-tissot-chinh-hang

Đồng hồ CASIO

Nếu nam giới ưa thích dòng đồng hồ đa dạng mẫu mã, chất lượng bền tốt thì CASIO là ứng cử viên hàng đầu. Khai sinh ra từ Nhật Bản, CASIO là dòng đồng hồ tầm trung, giá cả không quá đắt nhưng chất lượng lại rất tốt. Casio nổi tiếng với những chiếc đồng hồ điện tử chính xác đến từng giây. Với phái mạnh thích mẫu đồng hồ nam CASIO thể thao, hãng có dòng G-Shock, Casio Edifice, Pro Treck,… rất đa dạng và rẻ.

Đồng hồ nam Casio

Rinh các cỗ máy CASIO hot trend nhất tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nam-casio-chinh-hang

Đồng hồ ORIENT

ORIENT nổi tiếng với các dòng đồng hồ máy cơ Automatic giống đồng hồ Thụy Sỹ nhưng mức giá hợp túi tiền hơn nhiều. Với phong cách thiết kế đơn giản, đồng hồ nam ORIENT của Nhật Bản có thể chiều theo bất cứ phong cách thời trang nào, từ thời trang công sở đến thời trang dạo phố. Có lẽ vì vậy mà ORIENT ngày càng trở nên phổ biến với phái mạnh ở Việt Nam.

Đồng hồ nam Orient

Xem thêm các sản phẩm ORIENT cực đẹp tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nam-orient-chinh-hang

Đồng hồ CITIZEN

Đồng hồ nam CITIZEN ra mắt thị trường khá nhiều loại sản phẩm phân khúc bình dân nhưng không hề kém cạnh về mặt thiết kế và bộ máy. Đặc biệt, thương hiệu đồng hồ thứ 2 Nhật Bản này có các kiểu máy đồng hồ rất đa dạng từ máy cơ, máy pin truyền thống đến dòng máy Eco-Drive sử dụng năng lượng ánh sáng hiện đại. CITIZEN đem đến thêm lựa chọn chất lượng cao dành cho các bạn nam ưa thích đồng hồ tối giản nhưng đa tính năng.

Đồng hồ nam Citizen

Đặt mua các phiên bản CITIZEN phổ biến tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nam-citizen-chinh-hang

Đồng hồ SEIKO

Nam giới muốn sở hữu một chiếc đồng hồ Nhật Bản với thiết kế độc đáo chẳng khó nếu tìm đến SEIKO. Thương hiệu đồng hồ nam SEIKO hàng đầu Nhật Bản mang cả hơi thở truyền thống và hiện đại vào trong những thiết kế của mình. Thiết kế đậm nét nam tính và mạnh mẽ khiến bạn dễ dàng ưng ý một chiếc SEIKO chỉ từ cái nhìn đầu tiên.

Đồng hồ nam Seiko

Chiêm ngưỡng các mẫu SEIKO đẹp, giá tốt tại đây: https://www.watchstore.vn/collections/dong-ho-nam-seiko-chinh-hang

4 dòng máy đồng hồ nam đẹp phổ biến

Đồng hồ thạch anh – Quartz

Đồng hồ Quartz còn có tên khác là đồng hồ pin thạch anh. Đồng hồ này tận dụng sự dao động của tinh thể thạch anh trong môi trường điện từ, qua đó cung cấp năng lượng cho pin đồng hồ. Riêng dòng đồng hồ này cũng chia ra làm nhiều nhánh. Hai nhánh phổ biến nhất là dòng đồng hồ Quartz chạy bằng pin thông thường và đồng Quartz sạc bằng năng lượng ánh sáng (Citizen Eco-Drive, Seiko Solar,…).

Đồng hồ cơ - Automatic 

Đồng hồ Automatic là đồng hồ lên dây cót, sở hữu bộ máy 100% cơ khí. Người dùng cung cấp năng lượng cho bộ máy hoạt động bằng cách vặn dây cót hoặc chuyển động tay thông thường. Dòng đồng hồ này được chia làm hai nhánh chính là máy tự động và bán tự động. Tất cả các dòng đồng hồ từ trung cấp đến cao cấp, thậm chí là xa xỉ đều sản xuất đồng hồ cơ – Automatic.

Đồng hồ Eco-Drive Solar - năng lượng mặt trời

Trong đồng hồ Solar có một viên pin tích tụ năng lượng từ ánh sáng. Công nghệ sản xuất đồng hồ Solar rất tối tân, có thể lưu trữ năng lượng trong nhiều năm nếu sạc đầy. Đây cũng là dòng đồng hồ thân thiện với môi trường khi giảm tải được nhiều tấn pin của các loại đồng hồ khác thay ra mỗi năm.

Đồng hồ điện tử

Được vận hành bởi máy quartz (pin) nên đồng hồ điện tử còn được gọi là đồng hồ pin. Tuy nhiên, khác với đồng hồ pin thạch anh sử dụng kim giờ - phút - giây, dòng sản phẩm này hiển thị thời gian thông qua những con số trên màn hình LCD. Ưu điểm của đồng hồ điện tử là có độ chính xác cao, giá thành rẻ, kiểu dáng đa dạng, không cần đeo thường xuyên mà máy vẫn hoạt động đúng nên rất được ưa chuộng.

Cách nhận biết đồng hồ nam đẹp chính hãng

Mặt số và mặt kính: Mặt đồng hồ nam chính hãng có các chi tiết in khắc hoàn hảo, sắc nét. Kim và cọc số cân đối, gọn gàng.

Trọng lượng: Đồng hồ chính hãng thường nặng hơn so với đồng hồ hàng nhái một chút.

Dây đeo: Dây đeo bền chặt, chắc chắn, các mắt xích của dây kim loại khi gập vào sẽ thấy độ mở giống nhau.

Bộ máy: Đồng hồ nam chính hãng bao giờ cũng sở hữu bộ máy chạy êm, hoạt động liên tục và không hết pin trong thời gian quá ngắn.

Kim đồng hồ: Kim nhọn, cân đối và có độ vát hoàn hảo.

Logo của đồng hồ: Logo được in trên mặt đồng hồ phải sắc nét, cân đối, nét in có độ nông sâu đều nhau. Núm vặn chỉnh phải được chạm khắc logo tinh xảo, tỉ mỉ.

Tem và phiếu bảo hành: Đồng hồ nam chính hãng đi kèm với hộp – túi của hãng có in dập logo rõ nét. Bên trong hộp có thẻ bảo hành và hướng dẫn sử dụng. Thông tin phải khớp hoàn toàn với các thông số được khắc trên chiếc đồng hồ.

Tuy phân biệt đồng hồ thật – giả tương đối khó với những người chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên nếu bạn tinh ý một chút và lựa chọn đơn vị phân phối uy tín thì không phải lo lắng về hàng kém chất lượng.

Lý do nên chọn mua đồng hồ nam đẹp tại WatchStore

Hệ thống cửa hàng

Hotline 24/7

Các kênh bán hàng trực tuyến

TISSOT, ORIENT hay SEIKO và rất nhiều nhà sản xuất đồng hồ đeo tay nổi tiếng thế giới khác đều là những cái tên chất lượng, xứng đáng để bạn tham khảo. Mỗi thương hiệu có hàng trăm mẫu đồng hồ với đủ mọi phong cách thiết kế đa dạng dành cho nam giới. Khi chọn những mẫu đồng hồ nam đẹp chính hãng, bạn cần ưu tiên những yếu tố về thương hiệu, kiểu dáng mẫu mã và chất lượng bộ máy bên trong.