Đồng hồ Watchstore
Loại đồng hồ
Dòng máy Cơ/Automatic
Dòng sản phẩm
Dòng sản phẩm Mido. Tìm hiểu thương hiệu Mido
Mido M005.830.36.036.80

Mido - Nam M005.830.36.036.80 Size 38mm

11.810.000₫13.900.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M001.230.22.036.91

Mido - Nữ M001.230.22.036.91 Size 33mm

14.870.000₫17.500.000₫
Độ dầy:10.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:33mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M024.428.36.051.00

Mido - Nam M024.428.36.051.00 Size 40mm

13.600.000₫16.000.000₫
Độ dầy:12.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M001.431.22.036.92

Mido - Nam M001.431.22.036.92 Size 40mm

15.760.000₫19.760.000₫
Độ dầy:10.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
MIDO M022.207.36.116.11

Mido - Nữ M022.207.36.116.11 Size 33mm

16.570.000₫19.500.000₫
Độ dầy:10.6mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:33mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M026.430.17.051.00

Mido - Nam M026.430.17.051.00 Size 42.5mm

17.170.000₫20.200.000₫
Độ dầy:11.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42.5mm
Kháng nước:20atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M014.430.22.031.80

Mido - Nam M014.430.22.031.80 Size 40mm

13.170.000₫15.500.000₫
Độ dầy:11.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M027.426.22.018.00

Mido - Nam M027.426.22.018.00 Size 40mm

17.850.000₫21.000.000₫
Độ dầy:10.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire

Mido - Nam M8600.9.76.1 Size 38mm

11.470.000₫13.500.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M024.444.16.031.00

Mido - Nam M024.444.16.031.00 Size 40mm

13.170.000₫15.500.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M027.407.21.010.00

Mido - Nam M027.407.21.010.00 Size 39mm

19.550.000₫23.000.000₫
Độ dầy:8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:39mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M86084.10.1

Mido - Nam M86084.10.1 Size 38mm

11.470.000₫13.500.000₫
Độ dầy:10.1mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M024.428.16.051.00

Mido - Nam M024.428.16.051.00 Size 40mm

19.840.000₫23.350.000₫
Độ dầy:12.6mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M024.428.11.031.00

Mido - Nam M024.428.11.031.00 Size 40mm

14.040.000₫25.040.000₫
Độ dầy:12.6mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M007.228.36.036.00

Mido - Nữ M007.228.36.036.00 Size 35mm

20.400.000₫24.000.000₫
Độ dầy:10.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:35mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
MIDO M024.407.36.031.09

Mido - Nam M024.407.36.031.09 Size 40mm

12.320.000₫14.500.000₫
Độ dầy:10mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M007.207.66.036.26

Mido - Nữ M007.207.66.036.26 Size 33mm

29.500.000₫39.500.000₫
Độ dầy:9.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:33mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
MIDO M024.630.36.291.00

Mido - Nam M024.630.36.291.00 Size 42.5mm

12.320.000₫14.500.000₫
Độ dầy:10.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42.5mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M005.431.22.031.00

Mido - Nam M005.431.22.031.00 Size 42mm

15.500.000₫25.500.000₫
Độ dầy:11mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M901.408.76.033.20

Mido - Nam M901.408.76.033.20 Size 39mm

94.000.000₫129.000.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:39mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
MIDO M8330.9.11.13

Mido - Nam M8330.9.11.13 Size 38mm

12.320.000₫14.500.000₫
Độ dầy:10.1mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M8605.3.13.4

Mido - Nam M8605.3.13.4 Size 42mm

15.720.000₫18.500.000₫
Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
MIDO M860.0.9S.71

Mido - Nam M860.0.9S.71 Size 38mm

12.320.000₫14.500.000₫
Độ dầy:11mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M024.407.11.061.00

Mido - Nam M024.407.11.061.00 Size 40mm

12.320.000₫14.500.000₫
Độ dầy:11mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M001.431.22.031.00

Mido - Nam M001.431.22.031.00 Size 40mm

15.800.000₫22.000.000₫
Độ dầy:10.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:10atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M8608.4.21.1

Mido - Nam M8608.4.21.1 Size 38mm

12.500.000₫19.000.000₫
Độ dầy:11mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
MIDO M037.608.22.062.00

Mido - Nam M037.608.22.062.00 Size 42mm

16.150.000₫19.000.000₫
Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M8600.3.26.4

Mido - Nam M8600.3.26.4 Size 38mm

12.750.000₫17.500.000₫
Độ dầy:9.1mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M021.407.11.411.01

Mido - Nam M021.407.11.411.01 Size 40mm

16.500.000₫30.000.000₫
Độ dầy:10.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Mido M022.207.16.036.10

Mido - Nữ M022.207.16.036.10 Size 33mm

12.750.000₫15.000.000₫
Độ dầy:9.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:33mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire

Đồng hồ Mido là một dòng sản phẩm cao cấp được nhiều tín đồ thời trang săn đón. Tuy nhiên thì trên thị trường Việt Nam dòng sản phẩm này vẫn chưa được quá nhiều người biết đến. Khi nói đến thương hiệu đồng hồ Mido, thì chắc hẳn nhiều người biết về thương hiệu này luôn choáng ngợp về vẻ đẹp lộng lẫy. Ngoài ra, đây là dòng sản phẩm đồng hồ đeo tay chất lượng có bộ máy tốt và hoạt động ổn định.

Đồng hồ Mido

Đồng hồ Mido là một dòng sản phẩm cao cấp được nhiều tín đồ thời trang săn đón. Tuy nhiên thì trên thị trường Việt Nam dòng sản phẩm này vẫn chưa được quá nhiều người biết đến.

Khi nói đến thương hiệu đồng hồ Mido, thì chắc hẳn nhiều người biết về thương hiệu này luôn choáng ngợp về vẻ đẹp lộng lẫy. Ngoài ra, đây là dòng sản phẩm đồng hồ đeo tay chất lượng có bộ máy tốt và hoạt động ổn định. Tuy nhiên thì thương hiệu này vẫn chưa quá phổ biến ở nước ta. Vậy muốn tìm hiểu dòng sản phẩm này hãy tham khảo nội dung bài viết sau nhé!

Lịch sử ra đời của đồng hồ Mido chính hãng

Được thành lập vào năm 1918 bởi người thợ đồng hồ Thụy Sỹ giàu kinh nghiệm và yêu nghề. Trụ sở chính của đồng hồ Mido chính hãng là thị trấn Le Locle. Có thể thấy giá trị cốt lõi của mẫu đồng hồ này luôn gắn với kiến trúc toàn cầu. Cụ thể như đồng hồ mido Commander với tháp Eiffel. Từ Mido dịch theo tiếng Tây Ban Nha đó là “tôi đo lường”. Dựa vào điều đó mà nhà sản xuất đã cho ra đời những chiếc đồng hồ Mido có độ chính xác cao.

Từ lúc ra đời và phát triển đến nay đã trải qua rất nhiều giai đoạn, với những thăng trầm lịch sử. Thương hiệu này đã cho ra đời nhiều bộ sưu tập đồng hồ Mido cao cấp nhằm vào đối tượng là giới thượng lưu. Mang đến những chiếc đồng hồ danh giá mà ai cũng khao khát sở hữu. Mặc dù là hàng cao cấp những doanh số của thương hiệu này cũng không phải dạng vừa.

Đồng hồ Mido có tốt không? Đặc điểm gì nổi bật?

Để có thể trả lời cho câu hỏi đồng hồ Mido có tốt không? Thì chúng ta nên có những đánh giá khách quan về mẫu đồng hồ này cụ thể như sau:

Về chất lượng của đồng hồ Mido: Các sản phẩm của thương hiệu đồng hồ Mido luôn được nể phục bởi bộ máy có sự bền bỉ cao. Chất liệu được trang bị cho chiếc đồng hồ được sử dụng thép không gỉ mang tới độ bền lớn và tạo tính thẩm mỹ cho đồng hồ. Hơn nữa mẫu đồng hồ này còn gây ấn tượng bởi khả năng chống sốc và chống va đập cực tốt.

Về thiết kế của đồng hồ Mido: Các thiết kế tương đối đa dạng và độc đáo. Từ những mẫu thiết kế truyền thống cho đến hiện đại. Trong đó nổi bật với đồng hồ mido commander ocean star. Các thiết kế này được lấy cảm hứng từ những công trình kiến trúc vĩ đại, mang đậm tính nghệ thuật.

Về chất liệu, về công nghệ: Thương hiệu này luôn áp dụng những công nghệ tốt nhất vào trong sản xuất. Được thực hiện bởi những người thợ lành nghề, có nhiều năm trong chế tác đồng hồ. Các vật liệu cụ thể như: thép không gỉ, mặt kính có độ trong suốt cao,

Về giá cả của đồng hồ Mido: Gần ⅔ dòng đồng hồ của thương hiệu Mido là các cỗ máy cơ automatic được sản xuất ra từ những nguyên liệu đắt tiền. Tạo ra những giá trị chất lượng cho khách hàng. Do đó thì mẫu đồng hồ này có giá khá đắt đỏ và đạt những tiêu chuẩn của Thụy Sỹ. Giá của đồng hồ Mido thường dao động trong khoảng từ 20 cho đến 30 triệu đồng, đây là mức trung bình nhất của hãng đồng hồ Mido. Ngoài ra có mẫu còn lên đến trăm triệu đây là những phiên bản giới hạn hoặc bản đặc biệt.

Hướng dẫn cách phân biệt đồng hồ Mido thật và giả

Đến với thương hiệu đồng hồ Mido nổi tiếng của Thụy Sĩ, thì có khá nhiều nơi làm đồng hồ giả với mức giá cực rẻ. Do đó để phân biệt được thì hãy sử dụng những cách phân biệt đồng hồ Mido thật và giả sau:

Về giá bán: Thuộc phân khúc hạng sang vậy nên đồng hồ Mido chưa bao giờ có giá vài triệu đồng. Vậy nên khi mua hàng nếu rẻ quá thì đó có thể là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thiết kế: Các mẫu đồng hồ Mido nhất là mẫu đồng hồ Mido automatic sẽ được thiết kế tinh xảo, được kiểm tra sát sao và chặt chẽ từng chi tiết từ: mặt số, kim, dây đeo…Tất cả phải hiện lên với vẻ tinh xảo nhất, các phần chữ số đều không mờ.

Hộp đựng: Một chiếc đồng hồ Mido thật luôn phải đảm bảo giấy tờ đi kèm, hộp, phiếu bảo hành hợp lệ. Đây là những điều mà khách hàng cần kiểm tra kỹ.

Về dây đeo: Đồng hồ Mido được làm kỳ công cho nên từng chi tiết luôn tỉ mỉ và sang trọng. Dây đeo chắc chắn và cứng cáp mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người đeo. Các kim số, logo đồng hồ được thiết kế chi tiết và hoàn toàn không có sai sót nào. Hãy quan sát thật kỹ để có thể nhận ra hàng chính hãng và hàng giả khi mua hàng.

Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về một dòng đồng hồ Mido hạng sang cao cấp. Đây có thể nói là niềm mong ước của rất nhiều người hiện nay. Có được chúng bạn sẽ nâng tầm phong cách của mình lên hơn rất nhiều. Nếu bạn đang tìm dòng đồng hồ Mido chính hãng hãy liên hệ với WatchStore, cửa hàng phân phối nhiều mẫu đồng hồ uy tín trên toàn quốc.

Website chính thức Mido

Official Website Mido: https://www.midowatches.com/ 

WatchStore - Đơn vị phân phối đồng hồ Mido chính hãng uy tín Việt Nam

WatchStore là đại lý chính hãng của thương hiệu đồng hồ Mido tại Việt Nam và Casio, Orient, Seiko, Olym Pianus, Citizen, Bentley, Hanboro, Bulova, SRWatch, Daniel Wellington, Tissot, Frederique Constant, Longines, Certina, Omega, Ogival, Movado, Carnival, Calvin Klein, Bonest Gatti, Daniel Klein, Freelook, SevenFriday,...

Các chi nhánh WatchStore trên toàn quốc:

Các trang bán hàng trực tuyến:

Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ mua hàng 24/7:

Đánh giá của khách hàng khi mua đồng hồ tại WatchStore:

https://www.watchstore.vn/reviews 

Nguồn tham khảo: