Đồng hồ Watchstore
Dòng sản phẩm Longines. Tìm hiểu thương hiệu Longines

571 Đồng hồ Longines Chính Hãng

Longines L4.921.2.42.7

Longines - Nam L4.921.2.42.7 Size 38.5mm

28.400.000₫36.000.000₫

1

Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.821.5.57.7

Longines - Nam L2.821.5.57.7 Size 40mm

56.000.000₫104.000.000₫

1

Độ dầy:10.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L4.921.2.42.2

Longines - Nam L4.921.2.42.2 Size 38.5mm

27.900.000₫35.500.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L4.705.2.11.2

Longines - Nữ L4.705.2.11.2 Size 30x33mm

16.250.000₫23.200.000₫
Độ dầy:6mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:30x33mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longies L2.821.5.57.2

Longines - Nam L2.821.5.57.2 Size 40mm

50.500.000₫55.000.000₫

1

Độ dầy:10.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines Indexes L4.921.2.52.7

Longines - Nam L4.921.2.52.7 Size 38.5mm

29.500.000₫35.000.000₫
Độ dầy:8.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Hàng lướt
Longines L2.798.5.72.7 Hàng lướt

Longines - Nam L2.798.5.72.7 Size 42mm

63.000.000₫85.000.000₫
Độ dầy:14mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42mm
Kháng nước:5atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L4.705.2.11.7

Longines - Nam L4.705.2.11.7 Size 37mm

16.250.000₫39.000.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:37mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.755.4.77.6

Longines - Nam L2.755.4.77.6 Size 38.5mm

46.500.000₫59.950.000₫

2

Độ dầy:9.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L3.742.3.96.7

Longines - Nam L3.742.3.96.7 Size 41mm

37.510.000₫41.687.500₫

1

Độ dầy:10.20mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:41mm
Kháng nước:30atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines Small Seconds L4.805.1.11.7

Longines - Nam L4.805.1.11.7 Size 38.5mm

29.500.000₫36.500.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
longines L3.742.4.96.6

Longines - Nam L3.742.4.96.6 Size 41mm

29.600.000₫40.000.000₫
Độ dầy:12mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:41mm
Kháng nước:30atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L4.274.8.27.2

Longines - Nữ L4.274.8.27.2 Size 26mm

81.000.000₫90.000.000₫
Độ dầy:8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:26mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L4.921.2.12.8

Longines - Nam L4.921.2.12.8 Size 38.5mm

33.300.000₫37.000.000₫

2

Độ dầy:8.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.820.5.57.7

Longines - Nam L2.820.5.57.7 Size 38.5mm

55.000.000₫85.000.000₫
Độ dầy:10.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.631.4.70.6

Longines - Nam L2.631.4.70.6 Size 38.5mm

40.900.000₫62.928.000₫

1

Độ dầy:11.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L4.921.2.42.8

Longines - Nam L4.921.2.42.8 Size 38.5mm

29.980.000₫34.980.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L4.774.4.27.6

Longines - Nam L4.774.4.27.6 Size 35.5mm

28.250.000₫40.000.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:35.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.773.4.92.6

Longines - Nam L2.773.4.92.6 Size 42mm

79.200.000₫88.000.000₫
Độ dầy:14.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:42mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L3.781.4.06.6

Longines - Nam L3.781.4.06.6 Size 41mm

36.000.000₫40.000.000₫
Độ dầy:11.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:41mm
Kháng nước:30atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.820.4.57.2

Longines - Nam L2.820.4.57.2 Size 38.5mm

44.500.000₫52.000.000₫
Độ dầy:10.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.628.5.57.7

Longines - Nam L2.628.5.57.7 Size 38.5mm

68.750.000₫78.000.000₫
Độ dầy:9.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L4.921.2.52.2

Longines - Nam L4.921.2.52.2 Size 38.5mm

26.500.000₫33.000.000₫
Độ dầy:8.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.793.5.57.7

Longines - Nam L2.793.5.57.7 Size 40mm

69.370.000₫115.000.000₫
Độ dầy:9.8mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:40mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Hàng lướt
Longines L2.628.5.38.7 Hàng lướt

Longines - Nam L2.628.5.38.7 Size 38.5mm

54.000.000₫78.000.000₫
Độ dầy:9.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.755.5.99.7

Longines - Nam L2.755.5.99.7 Size 38.5mm

65.800.000₫86.000.000₫
Độ dầy:9.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.820.5.11.2

Longines - Nam L2.820.5.11.2 Size 38.5mm

71.500.000₫80.500.000₫
Độ dầy:10.7mm
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L4.374.3.22.7

Longines - Nữ L4.374.3.22.7 Size 30mm

33.000.000₫46.000.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:30mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.820.5.76.7

Longines - Nam L2.820.5.76.7 Size 38.5mm

45.900.000₫54.900.000₫
Độ dầy:10.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:38.5mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Longines L2.321.4.87.2

Longines - Nữ L2.321.4.87.2 Size 30mm

39.700.000₫48.000.000₫
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Size mặt:30mm
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire

Đồng hồ Longines của Thụy Sĩ là thương hiệu lâu đời trên thế giới với lịch sử hình thành từ năm 1832. Từ các sản phẩm Longines Automatic đến Longines Quartz đều sở hữu thiết kế thanh lịch, bộ máy chất lượng Swiss Made, đa dạng tính năng hữu ích đảm bảo trải nghiệm hài lòng cho người dùng.

Longines

Giá đồng hồ Longines chính hãng tại WatchStore

Giá đồng hồ Longines chính hãng tại WatchStore từ 15.000.000 - 180.000.000 đồng với đa dạng loại máy cơ và pin dành cho khách hàng nam, nữ. Giá bán từng dòng sản phẩm Longines cụ thể như sau:

Các dòng đồng hồ Longines bán tại WatchStore

Các sản phẩm đến từ thương hiệu Longines được chia thành 2 dòng chính gồm Classic Edition và Sports Collection. Trong đó, dòng Sports Collection chứa đựng 3 dòng sản phẩm sử dụng cho những hoạt động thể thao chuyên nghiệp như Diving Collection (lặn biển), Avigation Collection (hàng không), Performance Collection (hiệu suất cao). Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết từng bộ sưu tập qua phần nội dung sau:

Classic Edition

Nằm trong dòng Classic Edition là những bộ sưu tập có thiết kế chủ đạo theo phong cách cổ điển. Người dùng có thể thấy các nét đặc trưng của sản phẩm thông qua bộ kim, bộ cọc số hoặc bộ vỏ thép, dây đeo hay các họa tiết khảm trên nền dial.

đồng hồ Longines Classic Edition

The Longines Elegant Collection

Các mẫu trong bộ sưu tập Longines Elegant là sự pha trộn giữa thiết kế cổ điển và những đường nét sang trọng, đầy phong cách. Với bộ máy cơ khí tự động lên dây cót cùng bộ vỏ mỏng; những sản phẩm này được đánh giá cao về vẻ ngoài tinh tế, thanh lịch.

Longines Heritage Classic

Những chiếc Longines Heritage Classic kết hợp công nghệ chế tạo tiên tiến với thiết kế cổ điển được ưa chuộng từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Đặc trưng của dòng sản phẩm này là có kiểu dáng Dress Watch, mặt số đen trắng gắn cọc số Arab đi kèm dây da trơn hoặc dây thép Beads Of Rice.

Longines Record

Bộ sưu tập Longines Record là dòng đồng hồ đầu tiên của hãng đạt chứng nhận Chronometer của Viện kiểm tra Đo lường Thụy Sỹ (COSC). Bộ chuyển động của các sản phẩm này có một lò xo cân bằng silicon đơn tinh thể hỗ nâng cao khả năng đo thời gian chính xác.

The Longines 1832

Bộ sưu tập The Longines 1832 được tạo ra để kỷ niệm ngày thành lập công ty, mang vẻ đẹp hoài cổ nhưng sang trọng. Mặt sau sản phẩm thường được trang bị kính trong suốt cho phép người dùng xem chuyển động của cỗ máy Longines L592 hoặc L888 độc quyền của hãng.  

Longines Evidenza Collection

Đa số các mẫu Longines Evidenza có vỏ tonneau hình bầu dục làm toát lên vẻ độc đáo, đậm chất thời trang. Từng chi tiết trên sản phẩm đều được thiết kế với những đường nét thanh mảnh tạo sự tinh tế cho tổng thể.

The Longines DolceVita Collection

Bộ sưu tập Longines DolceVita thể hiện nét đẹp sang trọng, hiện đại, tôn vinh niềm say mê cuộc sống được lấy cảm hứng từ “Dolce Vita”. Những sản phẩm này có kiểu dáng đẹp, nổi bật để chủ sở hữu đeo vào bất kỳ dịp nào và chất lượng bền bỉ trong thời gian dài.

La Grande Classique de Longines

Grand Classique de Longines là bộ sưu tập nổi bật với vỏ mỏng, mặt lớn, dây to phản ánh rõ ràng đặc điểm nhận diện thương hiệu Longines. Các sản phẩm được thiết kế phù hợp cho cả phụ nữ và nam giới sử dụng kết hợp cùng đa dạng trang phục.

Longines PrimaLuna

Bộ sưu tập Longines PrimaLuna là minh chứng của sự thanh lịch, quyến rũ và duyên dáng; rất lý tưởng cho phái nữ đam mê thời trang. Vẻ đẹp của sản phẩm càng được tôn lên nhờ mặt kính trong suốt và nền dial được tô điểm bằng những viên đá quý lộng lẫy.

Longines Présence

Cả khách hàng nam và nữ đều thích thú với bộ sưu tập đồng hồ Longines Présence có đường nét tối giản và kỹ thuật chế tác tinh xảo. Mặt số sản phẩm được bao phủ bởi các cọc số La Mã mang lại vẻ đẹp cổ điển.

Longines Flagship

Mẫu Longines Flagship đầu tiên ra mắt vào năm 1957 đã gây ấn tượng với nhiều người dùng. Đây là dòng đồng hồ Longines cổ điển dành cho những ai yêu thích sự sang trọng và chắc chắn. Các sản phẩm thuộc bộ sưu tập này đều sở hữu bộ máy cơ tự lên dây cót vô cùng chất lượng với khả năng dự trữ năng lượng từ 42 - 72h (tương đương 2 - 3 ngày).

Diving Collection

Các model thuộc dòng Diving Collection thường được trang bị khả năng chống thấm nước ưu việt để phục vụ các hoạt động bơi, lặn. Tuy nhiên, thiết kế của những sản phẩm này không đơn điệu mà vô cùng thu hút, đảm bảo tính thẩm mỹ cho người dùng.

đồng hồ Longines Diving Collection

Hydroconquest

Bộ sưu tập đồng hồ lặn Longines Hydroconquest nổi tiếng về hiệu suất cao, chức năng chuyên dụng, công nghệ tiên tiến và thiết kế phong cách. Đây là lựa chọn lý tưởng cho nam giới và phụ nữ muốn chinh phục biển sâu mà vẫn muốn sở hữu một phụ kiện đậm chất thời trang.

The Longines Legend Diver Watch

Longines Diver Legend là một bộ sưu tập nổi bật trong dòng Diving dùng cho các hoạt động lặn chuyên nghiệp. Sản phẩm có điểm đặc trưng độc đáo thể hiện qua vành bezel xoay được nhà sản xuất đưa vào trong và bao quanh mặt số thay vì nằm trên vỏ như nhiều model khác.

Longines Ultra Chron

Các model trong bộ sưu tập Longines Ultra-Chron được lấy cảm hứng từ thiết kế và chức năng lặn chuyên nghiệp của mẫu năm 1968. Sản phẩm sở hữu bộ máy cơ độc quyền từ thương hiệu, có khả năng chốc từ tính tốt, xử lý sốc và áp lực nước ưu việt. Dù chứa đựng nhiều tính năng hữu dụng nhưng sản phẩm vẫn có vẻ ngoài bắt mắt. 

Avigation Collection

Đặc điểm chung của những chiếc Longines Avigation Collection là chống từ tính vượt trội để hoạt động tốt trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Sản phẩm được trang bị đa dạng chức năng phục vụ quá trình vận hành trên không nhưng vẫn có vẻ ngoài thanh lịch, thu hút.

đồng hồ Longines Avigation Collection

Longines Spirit

Longines Spirit là bộ sưu tập tiên phong cho các mẫu đồng hồ đa dụng, sử dụng được trên không, trên biển và trên đất liền. Mặc dù sản phẩm mang nhiều đặc điểm của đồng hồ phi công nhưng nhờ thiết kế thanh lịch nên người dùng có thể kết hợp với trang phục công sở, lịch thiệp.

Heritage Military

Longines Heritage Military được thương hiệu thiết kế dựa trên cảm hứng từ mẫu mã của những năm 1940. Thiết kế của các sản phẩm này tuân theo phong cách cổ điển, đậm chất Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh.

Heritage Avigation

Longines Heritage Avigation là bộ sưu tập đồng hồ bấm giờ dành cho phi công, sử dụng trên máy bay và các công cụ điều hướng khác. Hầu hết sản phẩm thuộc bộ sưu tập này đều có 2 - 3 mặt số phụ đếm phút, giây và được sắp xếp theo một bố cục hài hòa, thanh thoát trong đường nét.

Performance Collection

Những sản phẩm nằm trong dòng Performance Collection đều có hiệu suất cao về khả năng đo thời gian chính xác, nhanh chóng. Các sản phẩm này thường có cấu trúc phức tạp hơn, nhiều mặt số phụ nhằm đảm bảo hiển thị đúng thông tin giờ, phút, giây với sai số rất thấp.

đồng hồ Longines Performance Collection

Conquest Classic

Bộ sưu tập Longines Conquest Classic ra đời dựa trên cảm hứng từ những chiếc đồng hồ bấm giờ được sản xuất từ ​​năm 1878. Mặt số hình tròn, bộ máy Automatic, dây da tự nhiên là ba điểm đặc trưng nhất ở những sản phẩm này. Người dùng có thể lựa chọn nhiều size mặt phù hợp như 25.5mm và 34mm cho nữ, 40mm và 41mm cho nam.

Conquest

Các sản phẩm Longines Conquest là minh chứng cho thấy sự hài hòa giữa thiết kế thời trang, bộ máy chính xác và tính năng tiên tiến như hiển thị 2 múi giờ khác nhau (GMT),... Mẫu mã sản phẩm cứng cáp, mang vẻ đẹp đầy năng động rất thích hợp cho những người yêu thích thể thao. Nhưng sản phẩm cũng chứa đựng nét thanh lịch, sang trọng giúp chủ sở hữu đeo thoải mái khi đi làm văn phòng, đi công tác.

Conquest V.H.P.

Các mẫu thuộc bộ sưu tập Longines Conquest V.H.P được trang bị bộ chuyển động L288, L289 độc quyền và tân tiến nhất của hãng cho độ chính xác rất cao (chênh lệch ± 5 giây/năm). Cỗ máy sản phẩm tích hợp hệ thống G.P.D. có khả năng phát hiện vị trí bánh răng để tự động điều chỉnh kim, đảm bảo sản phẩm luôn hoạt động với sai số thấp.

Tại sao nên mua đồng hồ Longines chính hãng tại WatchStore?

Với sự đa dạng về các sản phẩm Longines namLongines nữ, dù bạn ở bất kỳ giới tính nào cũng có thể dễ dàng lựa chọn. Khi đánh giá về những ưu điểm đáng mua của đồng hồ thương hiệu Longines, chúng ta thường nhắc đến 6 điều dưới đây:

Mua đồng hồ Longines chính hãng, ưu đãi hấp dẫn tại WatchStore

Để mua đồng hồ Thụy Sỹ Longines chính hãng, giá tốt, hợp ý bản thân nhất thì quý khách có thể liên hệ WatchStore. Chúng tôi luôn dành cho khách hàng những chương trình hấp dẫn khi mua sản phẩm như:

chính sách bảo hành watchstore

Các chi nhánh WatchStore trên toàn quốc:

watchstore bán giá đồng hồ cạnh tranh

Các trang bán hàng trực tuyến:

Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ mua hàng 24/7:

Đánh giá của khách hàng khi mua đồng hồ tại WatchStore:

https://www.watchstore.vn/reviews 

Với định hướng sản xuất theo phong cách độc quyền trong những năm tới, thương hiệu đồng hồ Longines chắc chắn sẽ mang lại nhiều mẫu mã sản phẩm ấn tượng tới người dùng. 

Tìm hiểu thêm về thương hiệu đồng hồ Longines

Sau hơn 190 năm hình thành và phát triển, đến nay thương hiệu đồng hồ cao cấp Longines đã trở thành một cái tên đảm bảo chất lượng cho người dùng.

Longines của nước nào

Lịch sử thương hiệu

Để tìm hiểu chi tiết về quá trình tồn tại của hãng Longines, bạn có thể theo dõi các cột mốc thời gian sau:

Website chính thức

Official Website Longines: https://www.longines.com/ 

Nguồn tham khảo: