Đồng hồ Watchstore
Loại đồng hồ
Dòng sản phẩm Casio. Tìm hiểu thương hiệu Casio

12 Đồng Hồ Casio G-Shock G-Steel

G-Shock GST-B400-1ADR

Casio - Nam GST-B400-1ADR Size 49.5mm

8.100.000₫10.800.000₫

1

Dòng máy:Năng Lượng Mặt Trời
Tính năng:Dạ quang
Chất liệu vỏ:Vỏ nhựa
Gshock GST-B400AD-1A4DR

Casio - Nam GST-B400AD-1A4DR Size 49.5mm

10.880.000₫14.509.000₫
Dòng máy:Điện Tử
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Gshock GST-B400BB-1ADR

Casio - Nam GST-B400BB-1ADR Size 49.5mm

9.600.000₫12.803.000₫
Dòng máy:Pin/Quartz
G-Shock GST-B400D-1ADR

Casio - Nam GST-B400D-1ADR Size 49.7mm

10.120.000₫13.500.000₫
Dòng máy:Năng Lượng Mặt Trời
Tính năng:Giờ, phút, giây
Chất liệu vỏ:Vỏ nhựa
G-Shock GST-B400GB-1A9DR

Casio - Nam GST-B400GB-1A9DR Size 49.5mm

9.140.000₫12.189.000₫
Dòng máy:Pin/Quartz
Tính năng:Dạ quang
Chất liệu vỏ:Vỏ nhựa
Casio G-Shock GST-B400CD-1A3DR

Casio - Nam GST-B400CD-1A3DR Size 46.6mm

10.360.000₫13.818.000₫
Dòng máy:Năng Lượng Mặt Trời
Tính năng:Lịch ngày
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ
Casio G-Shock GST-B600-1ADR

Casio - Nam GST-B600-1ADR Size 42.3mm

7.820.000₫10.438.000₫
Dòng máy:Năng Lượng Mặt Trời
Tính năng:Dạ quang
Casio G-Shock GST-B200D-1ADR

Casio - Nam GST-B200D-1ADR Size

8.420.000₫11.228.000₫
Dòng máy:Năng Lượng Mặt Trời
Chất liệu vỏ:Carbon
Casio G-Shock GST-B600A-1A6DR

Casio - Nam GST-B600A-1A6DR Size 42.3mm

8.230.000₫10.981.000₫
Dòng máy:Năng Lượng Mặt Trời
Tính năng:Dạ quang
Casio G-Shock GST-B600D-1ADR

Casio - Nam GST-B600D-1ADR Size 42.3mm

9.250.000₫12.338.000₫
Dòng máy:Năng Lượng Mặt Trời
Tính năng:Dạ quang
Casio G-Shock GST-S310WLP-1A9DR

Casio - Nam GST-S310WLP-1A9DR Size 49.3mm

8.630.000₫11.515.000₫
Dòng máy:Điện Tử
G-Shock GST-B400BD-1A2DR

Casio - Nam GST-B400BD-1A2DR Size 49.5mm

12.240.000₫16.322.000₫
Dòng máy:Điện Tử
Chất liệu vỏ:Vỏ thép không gỉ