Đồng hồ Watchstore

Áp dụng với tất cả các khách hàng mua các sản phẩm đồng hồ Casio với tổng đơn hàng trị giá từ 7 triệu trở lên

Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2023