Đồng hồ Watchstore
Dòng sản phẩm Longines. Tìm hiểu thương hiệu Longines

90 Đồng Hồ Longines Siêu Mỏng

Longines L4.921.2.42.7

Longines - Nam L4.921.2.42.7 Size 38.5mm

28.400.000₫36.000.000₫

1

Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.921.2.42.2

Longines - Nam L4.921.2.42.2 Size 38.5mm

27.900.000₫35.500.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines Indexes L4.921.2.52.7

Longines - Nam L4.921.2.52.7 Size 38.5mm

29.500.000₫35.000.000₫
Độ dầy:8.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.921.2.12.8

Longines - Nam L4.921.2.12.8 Size 38.5mm

33.300.000₫37.000.000₫

2

Độ dầy:8.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.774.4.27.6

Longines - Nam L4.774.4.27.6 Size 35.5mm

28.250.000₫40.000.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.921.2.52.2

Longines - Nam L4.921.2.52.2 Size 38.5mm

26.500.000₫33.000.000₫
Độ dầy:8.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.374.3.22.7

Longines - Nữ L4.374.3.22.7 Size 30mm

33.000.000₫46.000.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.774.3.27.7

Longines - Nam L4.774.3.27.7 Size 35.5mm

25.300.000₫40.000.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.908.4.94.6

Longines - Nam L4.908.4.94.6 Size 36mm

29.700.000₫40.700.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines Roman L4.921.2.11.8

Longines - Nam L4.921.2.11.8 Size 38.5mm

29.800.000₫37.000.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.755.4.95.2

Longines - Nam L4.755.4.95.2 Size 36mm

15.750.000₫24.000.000₫
Độ dầy:5.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Pin/Quartz
Hàng lướt
Longines L4.767.8.73.2 Hàng lướt

Longines - Nữ L4.767.8.73.2 Size 34mm

49.900.000₫95.000.000₫
Độ dầy:8.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.809.5.57.7

Longines - Nam L4.809.5.57.7 Size 34.5mm

31.650.000₫47.000.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.960.2.11.7

Longines - Nam L4.960.2.11.7 Size 38.5mm

35.910.000₫41.495.000₫
Độ dầy:7.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.908.2.31.7

Longines - Nam L4.908.2.31.7 Size 36mm

32.000.000₫50.312.000₫
Độ dầy:7.6mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.961.2.12.7

Longines - Nam L4.961.2.12.7 Size 40mm

26.400.000₫33.000.000₫
Độ dầy:8.7mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.921.2.18.7

Longines - Nam L4.921.2.18.7 Size 38.5mm

29.500.000₫39.000.000₫
Độ dầy:8.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L8.110.5.19.6

Longines - Nữ L8.110.5.19.6 Size 26.5mm

78.000.000₫95.000.000₫
Độ dầy:8.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Pin/Quartz
Longines L4.859.4.11.6

Longines - Nam L4.859.4.11.6 Size 38.5mm

24.160.000₫28.750.000₫
Độ dầy:5.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Pin/Quartz
Longines L4.774.3.57.7

Longines - Nam L4.774.3.57.7 Size 35.5mm

26.660.000₫51.000.000₫
Độ dầy:7.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.922.2.11.7

Longines - Nam L4.922.2.11.7 Size 40mm

40.100.000₫44.562.500₫
Độ dầy:8.9mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.321.2.52.2

Longines - Nữ L4.321.2.52.2 Size 25.5mm

24.210.000₫26.910.000₫
Độ dầy:8.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.755.4.97.6

Longines - Nam L4.755.4.97.6 Size 36mm

27.000.000₫43.125.000₫
Độ dầy:5.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Pin/Quartz
Longines L5.155.4.85.6

Longines - Nữ L5.155.4.85.6 Size 28mm

29.700.000₫33.000.000₫
Độ dầy:6.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Pin/Quartz
Longines L4.984.4.52.6

Longines - Nam L4.984.4.52.6 Size 40mm

42.690.000₫47.437.500₫
Độ dầy:8.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.787.8.12.0

Longines - Nam L4.787.8.12.0 Size 37mm

113.850.000₫126.500.000₫
Độ dầy:8.1mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L5.512.4.16.6

Longines - Nữ L5.512.4.16.6 Size 37mm

24.500.000₫33.000.000₫
Độ dầy:7.2mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Pin/Quartz
Longines L4.921.4.18.2

Longines - Nam L4.921.4.18.2 Size 38.5mm

27.450.000₫30.500.000₫
Độ dầy:8.3mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.321.2.11.2

Longines - Nữ L4.321.2.11.2 Size 25.5mm

29.730.000₫33.040.000₫
Độ dầy:8.4mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic
Longines L4.921.1.11.2

Longines - Nam L4.921.1.11.2 Size 38.5mm

33.630.000₫37.375.000₫
Độ dầy:8.5mm
Xuất xứ:Đồng hồ Thụy Sỹ
Kháng nước:3atm
Chất liệu kính:Kính Sapphire
Dòng máy:Cơ/Automatic